Home

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ , นางสาว จิราพร เรือนชุ่มเชย และทีมงานร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีเนื่องในวันสตรีสากล

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ , นางสาว จิราพร เรือนชุ่มเชย และทีมงานร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ของ อ.เชียงของ จ. เชียงราย ในวันที่ 8 มีนาคม 2557

IMG_2587

IMG_2585

IMG_2588

IMG_2597

IMG_2602

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582614