Home

ดร. วิชุลดา มาตันบุญ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนักศึกษาหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

ดร. วิชุลดา    มาตันบุญ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนักศึกษาหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว เรื่อง “การจัดโซนให้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ เรื่อง “ปัญหาท้องก่อนแต่ง” ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2557

20140828_145919

20140828_145911

20140828_155426

20140828_145823

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559005