Home

ดร. วิชุลดา มาตันบุญ ได้รับเชิญในฐานะสตรีผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต (สายวิชาการ) ให้บรรยาย เรื่อง “พลังสตรี พลังแห่งความสำเร็จ”

ดร. วิชุลดา    มาตันบุญ ได้รับเชิญในฐานะสตรีผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต (สายวิชาการ) ให้บรรยาย เรื่อง “พลังสตรี พลังแห่งความสำเร็จ” เนื่องในโอกาสสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานเทศบาลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2558
61
62
63
64
65
66
67
68
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558970