Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

D_1

D_2

D_3

D_6

D_5

D_7

D_8

D_9

D_10

D_12

D_14

D_16

D_17

D_18

D_19

D_20

D_24

D_21

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558985