Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

E_1

E_3

E_5

E_6

E_8

E_7

E_9

E_29

E_10

E_12

E_15

E_17

E_18

E_19

E_22

E_23

E_24

E_27

E_26

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558993