Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ตำบลกาญจนา จังหวัดแพร่m_1

m_2

m_4

m_3

m_5

m_6

m_7

m_8

m_9

m_10

m_11

m_12

m_13

m_14

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559033