Home

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

So_1

So_2

So_4

So_5

So_6

So_7

So_8

So_9

So_10

So_11

So_12

So_13

So_3

So_15

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558963