Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน  พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

o_1

o_3

o_5

o_8

o_11

o_9

o_10

o_13

o_14

o_15

o_16

o_18

o_19

o_21

o_22

o_23

o_24

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559017