Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560

IMG_8159
ดร.วิชุลดา มาตันบุญ  นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดและชมรมคนดีศรีเชียงราย  โดยเข้ารับรางวัลจากท่าน ว.วชิรเมธี วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
IMG_8114
IMG_8157
p400.2
p400.1
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559014