Home

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย และติดตามผลการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุที่ได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ณ ไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้ากลุ่มศึกษาปัญหาสังคมและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และทีมงาน จัดประชุมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย และติดตามผลการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุที่ได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ณ ไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 0830 – 16.30 น. โดยกลุ่มศึกษาปัญหาสังคมและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทยในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_0177

IMG_0181

IMG_0219

IMG_0227

IMG_0230

IMG_0237

IMG_0261

IMG_0294

IMG_0267

IMG_0396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558957