Home

งานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ “MWK. Open House” ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้ากลุ่มศึกษาปัญหาสังคมและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และทีมงาน สถาบันวิจัยสังคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานความรู้ผลงานวิจัย และให้คำปรึกษาด้านวิจัยให้กับนักเรียน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ “MWK. Open House” ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2560

26231100_1570112483072969_6014257804371775875_n

0C29F0C6-0432-4A59-B528-6A1DB9669DA8

26231181_1570112506406300_622631303882417267_n

26231712_1570118579739026_1612123032693749943_n

26239544_1570112576406293_8278350684306642346_n

26731317_1570112616406289_702826474409424659_n

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559025