Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา เพื่อปรึกษางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา และหัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคม พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา เพื่อปรึกษางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

26904754_1547486205347709_6958962535590043277_n_1

19642378_1547486285347701_7667794422017424102_n

27332611_1547486235347706_4699404789808083393_n

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559020