Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

5

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้ารับรางวัลในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

4

6

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559037