Home

ข่าวปัญหาสังคมปัจจุบัน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สัมมนาวิชาการ ''ลื้อ ลัวะ พวน ขึน ไต'' การปรับตัวในสังคมที่แปรเปลี่ยน 748
2 ดร.บานจิตร สายรอคำ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 281
3 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 246
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการสสส.ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 245
5 การพัฒนาความร่วมมือสองสถาบัน ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเชียงรายเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 257
6 ดร.วิชุลดามาตันบุญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ภาคเหนือ วันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 311
7 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา เพื่อปรึกษางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน 526
8 งานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ “MWK. Open House” ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 596
9 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย และติดตามผลการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุที่ได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ณ ไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 499
10 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ อาคารกาญจนาภิเษก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดเชตุพน วันที่ 23 ธันวาคม 2560 539
11 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560 599
12 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคมให้การต้อนรับ ผศ.ดร. กวินธร เสถียน ที่มานิเทศงานงานนักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 875
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 748
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 692
15 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 730
16 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวัดพระตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 850
17 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 1012
18 นักวิจัยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนาและกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ และคณะโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ท่านและคณะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา 747
19 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และนักวิจัยในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโอกาสมาเยี่่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และหารือเรื่องการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน วันที่ 27 เมษายน 2560 1056
20 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบงบประมาณในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายในภาคเหนือตอนบน จำนวน 50,000 บาท 890
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582607