Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสันป่าตอง

 

                 หนองสะเรียม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ได้รับการพัฒนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหยุ่นใจที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะทิวทัศน์ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขารับกับผิวน้ำกว้างใหญ่ทำให้เกิดความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและแหล่งประมงที่สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแบบพอเพียงแก่ราษฏรบริเวณใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนการพัฒนาเป็นหนองน้ำมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นน้ำและมีความหนาแน่นจนสามารถน้ำหนักคนขึ้นไปเดินได้นับเป็นความแปลกมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หนองสะเรียมมีตำนานที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนองสะเรียมที่เล่ากันสืบต่อมาว่าเดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนใหญ่ แต่วันหนึ่งชาวบ้านจังปลาไหลเผือกตัวมหึมาได้และนำมาประกอบอาหารทั้งหมู่บ้านโดยไม่ทราบว่าเป็นปลาไหลศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้เกิดเหตุอาเพศ แผ่นดินที่ตั้งชุมชนแห่งนี้ได้ถล่มยุบตัวลงเป็นหนองน้ำ มีชื่อว่าหนองสะเรียมในปัจจุบัน การเดินทางสู่หนองสะเรียมใช้เส้นทางสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ 3 กิโลเมตรแล้วแยกวามือประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงหนองสะเรียม

  

                วัดป่าเจริญธรรม เป็นวัดวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามประวัติตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492  ในฐานะสำนักสงฆ์ และได้รับอนุญาตให้ยกฐานะเป็นวัดสมบูรณ์ในปี 2514 มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ พระประธานนามว่าพระพุทธพิมลมาศนิมิตศรีสันติสทธิ์ธรรมมงคล และสังเวชนียสถานจำลอง 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน และปฐมเทศนา นอกจากนี้ยังมีรูปปูนปั้นที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและตำนานทางพุทธศาสนา เช่น องคุลีมารกับพระพุทธเจ้า รูปปั้นพระมหากัจจายนะ รูปปั้นเทพบุตร ถ้ำจำลองของพระมหากัสสปะ รูปปั้นตำนานเกิดหนองสะเรียม และสนามหญ้าเสมาธรรมจักรล้อมด้วยรูปปั้น 12 ราศี เป็นต้น วัดป่าเจริญธรรมตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฮอด บริเวณ กิโลเมตรที่ 25

  

                ถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลัก ได้แก่ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ริมถนนคันคลองชลประทานตั้งแต่บริเวณกิโลเมตรที่ 2.5 เขตบ้านดอนตัน หมู่ 12 บ้านกิ่วและหลวง หมู่ 4 ตำบลยุหว่าไปจนถึงบ้านกิ่วแลน้อย หมู่ 10 ตำบลบ้านแม ประมาณกิโลเมตรที่ 5 ตลอด 2 ฝั่งคลองจะมีร้านค้าไม้แกะสลักของกลุ่มแกะสลักของหมู่บ้านต่างๆ เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีความประณีต ละเอียด งดงาม หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ขนาดเล็กราคาไม่ถึงร้อยบาท ไปจนถึงราคาเรือนแสนบาท ทั้งที่เป็นของใช้และที่เป็นเครื่องประดับ นอกเหนือจากหมู่บ้านที่มีร้านค้าอยู่ริมคลองนี้แล้ว หมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ติดต่อกันอีกหลายหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านแม และน้ำบ่อหลวงยังมีราษฎรอีกเป็นจำนวนมาที่ยึดอาชีพแกะสลักไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมและซื้อหาได้ตามความพอใจ กล่าวได้ว่าถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลักและหมู่บ้านบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมไม้ที่แท้จริงที่ส่งออกจำหน่ายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นราคาของไม้แกะสลักจะถูกกว่า การเดินทางสู่ถนนสายหัตถกรรมไม้แกะสลักนี้ใช้ ถนนสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ก่อนถึงอำเภอสันป่าตองประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาตรงสี่แยกคันคลองชลประทาน หน้าธนาคาร ธกส. สาขาสันป่าตอง

                เวียงท่ากาน เป็นเมืองโบราณ สมัยหริภุญไชยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุญไชย สืบมาจนถึงสมัยพระยามังรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันมีกลุ่มโบราณสถานที่ยังหลงเหลือจำนวน 6 กลุ่ม หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุที่ค้นพบ เช่น พระทองคำดุน พระดุนสำริด ไหลายครามสมัยราชวงศ์หยวน เครื่องถ้วยลายคราม เป็นต้น เวียงท่ากาน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 5 บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร ผ่านอำเภอสันป่าตองแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

                ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด เป็นตลาดนัดวันเสาร์ที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมพ่อค้า แม่ค้าเร่จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องประดับ งานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ของพื้นเมือง ของป่าไปจนถึงรถยนต์ แต่การค้าดั้งเดิมที่ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันคือ เป็นตลาดนัดวัด  ควาย  การเดินเที่ยวชมสินค้าที่ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด จึงทำให้เห็นสิ่งของต่างๆแปลกหูแปลกตา สามารถสื่อได้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒธรรมของผู้คน ตลาดนัดทุ่งฟ้าบดอยู่ริมถนนสาย 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 25-26 ใกล้วัดป่าเจริญธรรมซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง

วัดพุทธสันติปารังกร (วัดครูบาอินถา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ก๊า มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่

วัดพระบาทยั้งหวีด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขุนหวาน มีรอยพระพุทธบาทและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

วัดน้ำบ่อหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบล น้ำบ่อหลวง มีรอยพระพุทธบาทและบ่อน้ำขนาดใหญ่

วัดท่าจำปี (วัดครูบาดวงดี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสะโตก

แผนที่ประกอบข้อมูลการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 0-5331-1258, 0-5331-2156

วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690801