Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลสบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

 

1.  ชื่อ                            น้ำตกหมอกฟ้า  (MORK - FA WATERFALL)

    ประเภท                     แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  / ที่พัก

    การบริการ                บ้านพักแรม / ค่ายพักแรม / เต้นท์ 

    ระดับราคา                       

-   มีบ้านพักแรมแบบเรือนรวม  4 หลัง  พักได้หลังละ  15 คน 

ราคาหลังละ  1,500 บาท

-   มีสถานที่กางเต็นท์  โดยนักท่องเที่ยวนำเต็นท์ มาเอง ค่ากางเต็นท์

คนละ  30 บาท / 1 คืน

-   มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอน

 • เต็นท์โดมเล็ก    นอนได้  3  คน  หลังละ   225  บาท   / 1 คืน
 • เต็นท์โดมใหญ่  นอนได้  5   คน  หลังละ   300 บาท   / 1 คืน

อุปกรณ์เครื่องนอน    -   ถุงนอน         30  บาท   / 1 คืน

                                  -  ที่รองนอน     20  บาท   / 1 คืน

                                  -  หมอน           10  บาท   / 1 คืน

                                  - โต๊ะปิกนิกพร้อมเก้าอี้    4  ตัว            100  บาท   / 1 วัน

   ที่ตั้ง  บ้านแม่หลอด   หมู่  10  ถ.แม่มาลัย – ปาย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ .. เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th

    รายละเอียด     น้ำตกหมอกฟ้าตั้งอยู่ใน บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลสบเปิง ตำบลสันป่ายาง และตำบลป่าแป๋  มีเนื้อที่  50 ตารางกิโลเมตร หรือ  31,250  ไร่   กรมป่าไม้ได้ผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ขึ้นกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  เมื่อปี พ.ศ. 2525  น้ำตกหมอกฟ้า   เดิมมีชื่อเรียกตามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงว่า  “น้ำตกตาดหมอก”  หมอกฟ้ามีประวัติอันยาวนานที่เล่าสืบกันมาหลายสมัย โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกใกล้เคียงได้เล่าถึงประวัติ ให้ฟังว่า เดิมทีเคยมีพระฤษีมาบำเพ็ญตบะที่ถ้ำเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีเพราะสถานที่นี้มีความสงบเงียบ  โดยในปัจจุบันเราจะเห็นร่องรอยหลงเหลืออยู่ จะมีแท่นหินคล้ายอาสนะอยู่ในถ้ำ และหลายปีต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปงามได้มาบำเพ็ญศีลภาวนะ   ชาวบ้านพากันเลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมี ทั้งคนในท้องถิ่นและผู้คนจากถิ่นอื่น พากันมาถวายปัจจัย จนกระทั่งพระธุดงค์ได้ออกเดินทางแสวงบุญไปยังประเทศพม่า กลับมามีชื่อเสียง พระธุดงค์รูปนั้นคือ “พระอาจารย์ยันตระ”

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกหมอกฟ้า  เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร มีละอองน้ำปลิวกระทบหน้าผามองคล้ายสายหมอกในฤดูหนาว   ละอองน้ำจะกระจายอยู่ทั่วบริเวณคล้าย ๆ หมอก ในบริเวณน้ำตกมีอ่างน้ำกว้างสามารถเล่นน้ำ   มีหาดทรายให้นั่งเล่น   ก่อเจดีย์ทราย

ถ้ำค้างคาว   เป็นถ้ำหินแกรนิตที่แยกออกจากกันทำให้เกิดเป็นโพรง จึงไม่มีหินงอกหินย้อย กว้างประมาณ 15 เมตร เป็นที่อยู่ของค้างคาวจำนวนมาก มีหลายชนิด

ตาดเชียงไฮ  เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากบ้านพักแรมประมาณ 50 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ  หน้าผาด้านข้างเป็นหินปูนสามารถปีนหน้าผาทำกิจกรรมได้

น้ำออกรู   เป็นธารน้ำสายเล็กที่ไหลทะลุจากใต้ดินหรือใต้ชั้นหิน  โดยที่เรามองไม่เห็นต้นกำเนิดของสายน้ำ

ตาดผาลาด  เป็นลานหินกว้างโดยมีน้ำไหลผ่านลานหินและตกลงไปตามเนินหินกลายเป็นน้ำตก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 2. ชื่อ   วิหารคำ วัดท่าข้าม   (แหล่งเรียนรู้โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

วัดท่าข้าม)

    ประเภท              การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/โบราณสถาน (วัด)

    การบริการ         แหล่งเรียนรู้และค้นคว้า  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ระดับราคา         ไม่เสียค่าใช้จ่าย

    ที่ตั้ง                    บ้านท่าข้าม   หมู่ 6   ถ. สันป่ายาง – บ้านไร่     ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่                                             

    เบอร์โทรศัพท์    0 – 5399 - 5038

    รายละเอียด      วัดท่าข้าม  ชื่อทางกรมศาสนา  คือ  “วัดสุปัตตนาราม”     เป็นวัดโบราณขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ   เมื่อปี พ.ศ.2525   ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยใหญ่เป็นเรื่องพุทธ-ประวัติและชาดกพื้นบ้านชาดกนอกนิบาตร    เรื่อง   แสงเมืองมาหลงถ้ำ   และยังมีพุทธประวัติตอนปราบท้าวมหาชมพู    คาดว่าเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่  24 

     วิหารวัดท่าข้าม   เป็นวิหารทรงพื้นเมือง   ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง  อายุสมัยของการก่อสร้างสันนิษฐานว่า  สร้างขึ้นในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 98 ตอนที่ 177 ลงวันที่  27  ตุลาคม  2524    วิหารหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะการขยายสัดส่วน  โดยการลดชั้นหลังคาแบบล้านนา  ที่มีความสวยงามและเป็นแบบฉบับของลักษณะสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ  การลดชั้นหลังคาแบบล้านนาไปทางด้านหน้าและด้านหลัง  ด้านละ  3 ชั้น  โดยเฉพาะด้านหน้ามีหลังคาลดชั้นคลุมบันไดทางขึ้นสองข้าง   เชิงบันไดมีนาคอยู่ด้านข้างเป็นศิลปะสมัยล้านนา  ช่วงบนเป็นหัวนาค  ช่วงล่างเป็นมังกร  คือเป็นลักษณะของมังกรคาบนาคซึ่งเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อน  นอกจากนี้ยังมีหลังคามุกคลุมบันไดทางขึ้นด้านข้าง  2 ข้าง (ทิศเหนือและทิศใต้)  ลด 2 ชั้น  รับกับวิหาร  อันเป็นทางที่สำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปทำพิธีกรรมในพระวิหาร

 

3. ชื่อ                                      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด  

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ /ศูนย์วิจัย / บ้านพัก

    การบริการ                         - ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าภายในศูนย์ฯ
                                                - ชมสถานีเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์และแปลงปลูกป่า
                                                - ชมประเพณีและการละเล่นของชาวกะเหรี่ยง อาทิ การเลี้ยงผี กินข้าวใหม่ การแต่งงาน  การเต้นรำ ฯลฯ
                                               - ชมงานหัตถกรรมชาวเขา อาทิ การทอผ้า การตำข้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านผาแตก

    ระดับราคา                        - บ้านพักร้านอาหารับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน
                                               - เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 50 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน  ราคา 20 บาท/ถุง/คืน       

     ที่ตั้ง                                   บ้านแม่หลอด   หมู่ 10   ถ.แม่มาลัย – ปาย  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์               089 - 2627401 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108

    รายละเอียด                  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด   ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10   ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่   สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร   รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36  ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่   พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง     ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาวและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศา  ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่หลอด    เดิมประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ทำสวนเมี่ยง และรับจ้างทั่วไป    ความเป็นอยู่ยังยากจน   ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต   กระทั่งปี  พ.ศ. 2527 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด      จึงได้ก่อตั้งขึ้น   เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภายในเนื้อที่จัดสรร 60  ไร่    เน้นการวิจัยกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ผสม   28   สายพันธุ์    ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น  อาทิ  กระวาน พริกไทย      เพื่อใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟซึ่งพันธุ์กาแฟอราบิก้า    กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยได้ประสานความช่วยเหลือจากระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านทางโครงการหลวงมาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลกื้ดช้าง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

 

1.  ชื่อ                                     แก่งกื้ด

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย   

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว  

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    ต.แก่งกื้ด  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

    เบอร์โทรศัพท์                   -

รายละเอียด                   เป็นสถานที่เล่นน้ำในหมู่บ้านมีเกาะแก่งมากมาย อยู่บริเวณริมน้ำแตง ช่วงสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเป็นจำนวนมาก มีจำนวนคนมาเที่ยวมากกว่า 1,000 คนต่อวัน (ในช่วงสงกรานต์)  และในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลก็มีการล่องแพยางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชอบความท้าทายตื่นเต้น

 

2. ชื่อ                                      Home stay บ้านเมืองกื้ด      

    ประเภท                             เชิงผจญภัย / เชิงนิเวศ / เชิงเกษตร    

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว  

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    ต.แก่งกื้ด  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

    เบอร์โทรศัพท์                   087879233 (ประธานกลุ่ม)  0894157977 ที่ปรึกษากลุ่ม  http://muangkeudvillage.com/ 

รายละเอียด                    โฮมสเตย์บ้านเมืองกื้ด เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน  มีจำนวนบ้านโฮมย์เตย์ทั้งหมด 26 หลัง มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เดินป่า ล่องแพ เยี่ยมชมหมู่บ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ การทำสวนลิ้นจี่ สวนเงาะ  นอกจากนี้ผู้ที่ได้มาพักจะได้รับการบริการต่าง ๆ คือ นวดแผนโบราณ ชมการฟ้อนรำ ของเยาชน ทำบายศรีสู่ขวัญจากกลุ่มผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติทำสมาธิที่วัดบ้านเมืองกื้ด  ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด และอื่นๆ อีกมากมาย

 

3. ชื่อ                                      น้ำตกตาดหมอก น้ำตกห้วยสถาน บ้านพักห้วยกุ๊บกั๊บ   

    ประเภท                             สถานที่ท่องเที่ยว

    การบริการ                         เชิงผจญภัย / เชิงนิเวศ    

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    ต.แก่งกื้ด  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

    เบอร์โทรศัพท์                  053 104 022 (อบต.กื้ดช้าง) 

    รายละเอียด                   ห้วยกุ๊บกั๊บ   เป็นน้ำตกที่อยู่ในหมู่บ้านเมืองกื้ด อยู่ในป่า ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าของบริษัททัวร์ต่าง ๆ ที่มีการเดินป่า โดยจะเดินทางไปพักที่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บนอนหนึ่งคืน จากนั้นเดินกลับมาก็จะเจอน้ำตก 2 แห่ง ซึ่งมีความสวยงามมาก

4. ชื่อ                                      ผาลาด หินดอกบัว กื้ด      

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว

    ระดับราคา                        - 

ที่ตั้ง                                    ระหว่างบ้านเมืองกื้ด กับบ้านแม่ตะมาน

เบอร์โทรศัพท์                  053 104 022 (อบต.กื้ดช้าง) 

รายละเอียด                  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะมีความสวยงามและแปลกตา โดยผาลาดจะทอดยาวลงมาซึ่งมีความสวยงามมาก  มีดอกบัวหิน ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำที่ตกลงใส่ก้อนหินใหญ่ทำให้เกิดเป็นรูปร่างคล้ายดอกบัว  กื้ด สถานที่ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่า ถ้าเกิดสิ่งใดเข้าไปที่นั้นจะไม่ได้กลับออกมา เคยมีฝูงช้างเข้าไปในนั้นแล้วหายไปหมด หายังไงก็หาไม่เจอ คิดเกิดความสงสัยกันว่า หายไปไหน และสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีลักษณะของภูมิประเทศแปลก คือ มีภูเขาสองภูเขากั้นทางน้ำ และน้ำได้ลอดผ่านออกไปอีกฟากของภูเขา ซึ่งน่าฉงนมากว่าน้ำผ่านไปได้อย่างไร เหมือนกับว่ามีอุโมงค์ลอดผ่านภูเขาไป  ในฤดูน้ำหลากจะมีท่อนซุงลอดผ่านไปในนั้นแต่ไม่โผล่ออกมาอีกฝากของภูเขาเลยเกิดข้อสงสัยขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วย จึงตั้งชื่อสถานที่นี้ว่า งื้ด จากนั้นก็เพี้ยนมาเป็น กื้ด ที่ใช้อยู่นี้

 

5. ชื่อ                                      ล่องแก่ง  

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว

    ระดับราคา                        - 

 ที่ตั้ง                                   ลำน้ำแตงบ้านสบก๋าย 

เบอร์โทรศัพท์                  053 104 022 (อบต.กื้ดช้าง) 

รายละเอียด                   หมู่บ้านสบก๋ายเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมาก เพราะมีลำน้ำแตงไหลผ่านโขดหินเกาะแก่งต่าง ๆ จึงทำให้มีผู้ประกอบการจากภายนอกเข้ามาทำธุรกิจท่องเที่ยวมากมาย โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาล่องแก่ง

6. ชื่อ                                      หมู่บ้านสินค้า OTOP จักสานไม้ไผ่และหวาย เยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่ามูเซอ 

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน(ซื้อสินค้า) 

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                 หมู่บ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ 3 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 51050 

    เบอร์โทรศัพท์                  053 104 022 (อบต.กื้ดช้าง) 

รายละเอียด                      บ้านทุ่งยั๊วะเป็นอีกป๊อกหนึ่งที่อยู่ในหมู่ที่ 3 ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้หลังจากเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วจะทำการจักสานไม้ไผ่และหวายเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยในพื้นที่มีปริมาณไผ่เป็นจำนวนมาก จึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทุกคนในครอบครัวจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป แล้วนำไปจำหน่ายในท้องถิ่น อื่น  ๆ เนื่องจากมีสินค้าออกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าไม่มีที่จำหน่าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงผลักดันให้เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลทำให้มีตลาดเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้จึงเน้นเรื่องวัฒนธรรมชนเผ่ามูเซอและการจักสานไม้ไผ่และหวายของชนเผ่าไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของตำบลกื้ดช้าง

7.  ชื่อ                                    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ / ที่พัก / อาหาร

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    อุทธยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   51050

    เบอร์โทรศัพท์  053248491

   รายละเอียด       ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๗๙.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๒,๑๘๗.๕ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย  ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง มีฝนตกชุกในเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๔ องศาเซลเซียส สถานที่ที่มีผู้นิยมมาท่องเที่ยว จุดชมวิวดอยกิ่วลม         

8.  ชื่อ                                       วิถีชีวิตเผ่าลีซอบ้านห้วยน้ำดัง

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                         ที่พัก / อาหาร

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

    เบอร์โทรศัพท์ 053104022 (อบต.กื้ดช้าง)

    รายละเอียด                   บ้านห้วยน้ำดังเป็นหมู่บ้านที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเป็นชาวเขาเผ่าลีซอ การท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้จึงเน้นไปที่การเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลีซอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การแต่งกายของชนเผ่า พิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ จะมีให้เห็นตลอดทั้งปี การเยี่ยมชมนั้นต้องผ่านอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเข้าไปถึงจะถึงหมู่บ้านซึ่ง จะได้รับชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติด้วย

9.  ชื่อ                                       แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านป่าข้าวหลาม  

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    การบริการ                      โฮมสเตย์ / สถานที่ท่องเที่ยว

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    หมู่บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

    เบอร์โทรศัพท์  053104022 (อบต.กื้ดช้าง)

   รายละเอียด                    บ้านป่าข้าวหลามเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ  เป็นหมู่บ้านที่มีการล่องแพไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในหมู่บ้านจะมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาลำน้ำแตง มีจำนวนปลาที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 10 กิโลกรัม อยู่มากกว่า 1,000 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผัก หรือขนมปัง อาหารปลาอื่น ๆ และสามารถลงเล่นน้ำกับปลาได้ ซึ่งมีความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว แต่การเดินทางไปที่นั่นอาจจะลำบากหน่อยเพราะเป็นถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีต

10. ชื่อ                                    ปางช้างแม่แตงทัวร์

 ประเภท                            การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (เอกชน)

    การบริการ                       สถานที่ท่องเที่ยว

ระดับราคา                        - 

ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด

เบอร์โทรศัพท์                  053104022 (อบต.กื้ดช้าง)

รายละเอียด                      ปางช้างแม่แตงทัวร์เป็นปางช้างที่อยู่ในหมู่ที่ 1 มีกิจกรรมีท่องเที่ยวดังนี้ กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำแตง ล่องแพไม้ไผ่ และขี่ช้างชมป่า

11. ชื่อ                                    ปางช้างแก่งกื้ด

ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

    การบริการ                       สถานที่ท่องเที่ยว

    ระดับราคา                        - 

ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด

เบอร์โทรศัพท์                  053104022 (อบต.กื้ดช้าง)

รายละเอียด                       ปางช้างแก่งกื้ด มีกิจกรรม ขี่ข้างชมป่า ให้อาหารช้าง

12. ชื่อ                                    เชียงใหม่แอคแวนเจอร์

      ประเภท                           การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

       การบริการ                    สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน                                        

      ระดับราคา                     - 

       ที่ตั้ง                 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด

       เบอร์โทรศัพท์               053104022 (อบต.กื้ดช้าง)

      รายละเอียด                    เชียงใหม่แอดเวนเจอร์ มีกิจกรรมดังนี้ เดินป่า ขับ ATV  ขี่จักรยาน ตะลุยป่า พายเรือแคนนู         

13. ชื่อ                                    ปางช้างแม่ตะมาน

      ประเภท                           การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

      การบริการ                     สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน                                        

     ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน

    เบอร์โทรศัพท์  053-297060 Fax. 053-29728,  www.maetamann.siamblood.com

    รายละเอียด                      ปางช้าง-ท่าแพแม่ตะมาน  เปิดบริการทุกวัน มีการแสดงของช้างแสนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. มีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ - นั่งเกวียน - ชมหมู่บ้านชาวเขา ทานอาหารในบรรยากาศริมแม่น้ำ หรือล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่แตง

14. ชื่อ                                  ปางช้างแม่แตง

      ประเภท                           การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

      การบริการ                     สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน                                        

      ระดับราคา                      - 

     ที่ตั้ง                                   หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน

     เบอร์โทรศัพท์                 053-206047, 206454แฟกซ์ 053-206454

                                                อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ www.elephanteco.com

     รายละเอียด                     อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร (อยู่ถัดปางช้างแม่ตะมานเข้าไปอีกเล็กน้อย) มีจำนวนช้างค่อนข้างมาก มีการแสดงความสามารถของช้าง รวมทั้งมีบ้านวิถีไทยและชนเผ่าในที่เดียวกับปางช้าง

15. ชื่อ                                 โรงเรียนฝึกควาญช้างบ้านช้างไทยแม่แตง 

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

    การบริการ                       สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน                                        

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                    เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

    เบอร์โทรศัพท์  081-7163980  www.mahoutschool.com

รายละเอียด                      เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของธรรมชาติที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อนท่านจะได้เรียนรู้การเลี้ยงช้างจากเจ้าของช้างจริง   ๆ  ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้น สนุกสนานท้าทายท่าน จะสัมผัสกับชีวิตของควาญช้างและช้าง ตลอดเวลาที่ท่านฝึกเป็นควาญช้าง ท่านจะได้ช้าง 1 เชือกเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนท่านเป็นเจ้าของช้างเอง  

16. ชื่อ                                    จิตรอารี ATV

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                    -

   เบอร์โทรศัพท์                   -

   รายละเอียด                       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของการขับรถ ATV ในสนามแข่ง ขับตะลุยป่า หรือหมู่บ้านเพื่อชมธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ จิตรอารี ATV เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะได้เจอ เมื่อเข้าสู่เขตตำบลกื้ดช้าง

17. ชื่อ                                    ปางช้างโชคชัย

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน                          

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                    -

   เบอร์โทรศัพท์                  -

   รายละเอียด                      ปางช้างโชคชัย มีกิจกรรมดังนี้ เดินทัวร์ป่า ขี่ช้าง นั่งเกวียน ชมแสดงช้าง เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลอินทขิล  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

 

1. ชื่อ                                     ปางช้างแม่ปิง

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน   

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                   ตั้งอยู่บ้านทับเดื่อ  หมู่ที่ 9 ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   เบอร์โทรศัพท์                    -

   รายละเอียด         เป็นสถานที่คงความเป็นธรรมชาติ อยู่ไกลจากปางช้างอื่น มีช้างที่เชื่อง นั่งช้าง ชมการแสดงของช้างแสนรู้ ล่องแพตามสายน้ำปิง ขี่เกวียนกินอาหารพื้นเมือง จับจ่ายซื้อของที่ระลึกจากชาวเขาเผ่ามูเซอ  นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศระหว่างนั่งช้างและร่วมการแสดงของช้าง ฝึกบังคับช้างได้  มีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

2. ชื่อ                                     ทะเลหมอก/ เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว / โฮมสเตย์

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                   ตำบลอินทขิล

    เบอร์โทรศัพท์  อบต.อินทขิล  053-046546

   รายละเอียด                       สัมผัสแสงแรกของเช้าวันใหม่ท่ามกลางทะเลหมอก บรรยากาศที่สดชื่นสามารถสัมผัสได้ตลอดทั้งปี การเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถเลือกได้ทั้งแบบเดินป่าภายในพื้นที่ตำบลอินทขิล และเดินป่าจากในตำบลอินทขิลไปสู่ตำบลอื่นได้  ระหว่างทางเดินจะพบกับจุดชมวิวที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 ม. และสัมผัสกับธรรมชาติระหว่างทางที่มีทั้งแมกไม้ สมุนไพร สัตว์ป่า การเดินทางที่ใช้เวลาหลายวันระหว่างทางมีที่พักทั้งแบบส่วนตัว และโฮมสเตย์ชาวเขา

3. ชื่อ                                   นิคมดอยเชียงดาว

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  /  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก / อาหาร                                                 

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                   ตั้งอยู่บ้านปางเวียงด้ง หมู่ที่ 15  นิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา           

                                           จังหวัดเชียงใหม่

  เบอร์โทรศัพท์                    ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 13  จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5327-9264

  รายละเอียด        ตั้งอยู่บ้านปางเวียงด้ง หมู่ที่ 15  นิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   มีห้องจัดอบรมประชุมสัมมนา  จำนวน 1 ห้อง พร้อมที่พักสำหรับ  50 ท่านขึ้นไป  ค่าอาหาร   อาหารเช้า  100 บาท/หัว  อาหารเย็น 200 บาท/หัว  ค่าที่พักและห้องประชุม ค่าบำรุง  4,000  บาทขึ้นไป  ติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 13  จังหวัดเชียงใหม่

 

4. ชื่อ                                   บ้านพักโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปางกื้ด หมู่ที่ 16

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  /  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก / อาหาร                                  

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                      ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่                 

    เบอร์โทรศัพท์  053-046546,053-046565, 081-8819655                                                                  

    รายละเอียด                      ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล  การบริหารจัดการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านอาหาร บ้านพัก การแสดงและการนำเที่ยว  บ้านพักมีจำนวน 7 หลัง  สามารถพักได้ หลัง ๆ ละ 2 ท่าน ราคาหลังละ 400 บาท  อาหารเช้าเริ่มต้นที่ 50 บาท/ท่าน อาหารเย็นเริ่มต้นที่ 100 บาท/ท่าน  การแสดงเต้นจะคึ(ชาวเขาเผ่าลาหู่)  ราคา 1,000 บาท

5. ชื่อ                                   บ้านโฮมสเตย์ชาวเขา/พื้นบ้าน 

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  /  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก / อาหาร / โฮมสเตย์                            

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                    หมู่บ้านปางเวียงด้ง หมู่ที่ 15 และบ้านปางกื้ด หมู่ที่ 16  ต.อินทขิล

    เบอร์โทรศัพท์  -            

   รายละเอียด                       องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิลได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์ ในพื้นที่หมู่บ้านปางเวียงด้ง หมู่ที่ 15 และบ้านปางกื้ด หมู่ที่ 16 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นการปลูกชา กาแฟ และการปลูกผลไม้ เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ เงาะ เป็นต้น หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในเรื่องของการมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามพื้นที่โดยทั่วไปมีป่าไม้ปกคลุมอยู่อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีความงดงามของพรรณไม้หลากหลายชนิด ชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ หมู่16 เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ซึ่งมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในปัจจุบันที่ยังยึดมั่นไว้อย่างมั่นคง เช่นประเพณีกินวอ ในวันขึ้นปีใหม่จะมีการเต้นจะคึของกลุ่มหนุ่มสาว ประเพณีถวายผลหัวปี เพื่อเป็นการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ดลบันดาลให้ได้รับผลผลิตพืชผลทางการเกษตรกับพวกเขา จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์เป็นต้นมา ได้มีสมาชิกจากหมู่บ้านปางเวียงด้ง และบ้านปางกื้ด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 18 ครอบครัว และจะมีการบริหารโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์ในรูปของกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และบริหารจัดการร่วมกันโดยชุมชน ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิลจะต้องช่วยให้กลุ่มเดินได้ด้วยตนเอง

    หากกลุ่มหมู่บ้านโฮมสเตย์ สามารถดำเนินงานจะได้ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในหมู่บ้านปางเวียงด้ง หมู่ 15 และหมู่บ้านปางกื้ด หมู่ 16  เกิดการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน

6. ชื่อ                                   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

    ระดับราคา                        - 

    ที่ตั้ง                                      บ้านแม่ทะลาย หมู่ที่  14  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

    เบอร์โทรศัพท์  -            

    รายละเอียด                      บ้านแม่ทะลาย หมู่ที่  14  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มข้างลำน้ำปิง บริเวณหมู่บ้านเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำ มีน้ำไหลตลอดปี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดินและน้ำ มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าใช้สอย ป่าชุมชน ซึ่งมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะมีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ดี อาชีพหลักของชาวแม่ทะลายเป็นการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ที่นิยมปลูก คือ เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ส่วนเลี้ยงสัตว์ เช่น โค ไก่ เป็ด เป็นต้น

    ชุมชนบ้านแม่ทะลาย มีการดำเนินวิถีชีวิตชุมชนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้อง กลมกลืน คุ้มค่าและประหยัด โดยไม่มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ให้ทุกครัวเรือนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ชองชุมชน ดังนี้ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มจักสาน กลุ่มหนุ่มสาว และตลาดชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อความสามัคคีรวมพลังช่วยเหลือคนในชุมชนหรือสมาชิกในกลุ่ม ทำให้ชุมชนมีความสงบและมีเอกลักษณ์ที่ดีงาม ตามลักษณะของชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

                                ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิลได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องที่บ้านแม่ทะลาย เพื่อเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการขยายผลกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิลต่อไป

7. ชื่อ                                     โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปางกื้ด

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

    ระดับราคา                       ไม่เสียค่าใช้จ่าย

    ที่ตั้ง                                    ตำบลอินทขิล

    เบอร์โทรศัพท์  -            

    รายละเอียด                      ธรรมชาติอันงดงาม บริสุทธิ์ แปลกตา ไม่ว่าจะเป็นโถงถ้ำ อันวิจิตร ขุนเขา สลับซับซ้อน ทะเลหมอกยามเช้า ธารน้ำตกรินไหล แหล่งชาอันทรงคุณค่า วัฒนธรรมชนเผ่า กลายเป็นเสน่ห์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่งของอำเภอแม่แตงที่นักท่องเที่ยวต่างปรารถนาที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนดินที่เรียกว่า......

ตำบลอินทขิล  (อยู่ระหว่างการพัฒนาทุกแห่ง)

 

 • Øชื่อ                                  น้ำตกปางกื้ด

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                      ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด หมู่ 16   ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง  

    เบอร์โทรศัพท์  -            

   รายละเอียด         ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด หมู่ 16  เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สูงชันและสวยงาม การเดินทางสู่น้ำตกนั้น ต้องใช้เส้นทางการเดินเท้าเท่านั้น ระยะทาง  1 กิโลเมตร

 

 • Øชื่อ                                  ถ้ำห้วยฝักดาบ

    ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

    การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

    ระดับราคา                       - 

    ที่ตั้ง                                      ตั้งอยู่บ้านห้วยฝักดาบ หมู่ที่ 19 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

    เบอร์โทรศัพท์  -            

    รายละเอียด                      ตั้งอยู่บ้านห้วยฝักดาบ หมู่ที่ 19 เป็นถ้ำโบราณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่วไปของถ้ำ เป็นถ้ำที่เกิดหินงอก หินย้อย สีขาว เมื่อกระทบแสงจะสะท้อนจนเกิดความงดงาม แวววาว

                        ถ้ำปางกื้ด

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                    ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

      เบอร์โทรศัพท์  -            

     รายละเอียด                        ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16  เป็นถ้ำที่อยู่หลังวัดปางกื้ด ในหมู่บ้านปางกื้ด ภายในถ้ำมี     หินงอก   หินย้อย รูปร่างต่าง ๆ ที่งดงามแปลกตา

   

  • Øชื่อ                                   รูกื้ด 

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

      การบริการ                         สถานที่ท่องเที่ยว                                                      

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                      ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

      เบอร์โทรศัพท์  -            

      รายละเอียด          ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ใช้การเดินเท้าเท่านั้น  ระยะทาง 900 เมตร เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ไปยังภูเขาผ่านช่องทางในหุบเขาที่มีช่องธารเล็ก ๆ ที่น้ำไหลเข้าไปแล้วหายไปในหุบเขา ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกช่องธารน้ำแห่งนี้ว่า “รูงื้ด” เมื่อมีการเรียกต่อกันมาก็เพี้ยนเสียงจนออกเป็น “รูกื้ด”

   

  • Øชื่อ                                   รูเหลา (รูหลาว)

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

      ระดับราคา                        - 

      ที่ตั้ง                                    ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

      เบอร์โทรศัพท์  -            

      รายละเอียด                      ตั้งอยู่บ้านปางกื้ด  หมู่ที่ 16 ใช้การเดินเท้าเท่านั้น ระยะทาง 2 กิโลเมตร รูเหลามีลักษณะเป็นรูลึกคล้ายถ้ำ แต่ไม่สามารถลงไปได้ เนื่องจากความลึกและอยู่บนเขาที่สูงชันมาก ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าหากใช้หลาวพุ่งลงไปจะไม่ได้ยินเสียงแม้เสียงของหลาวตกกระทบพื้นถ้ำเลย จึงตั้งชื่อว่า “รูหลาว”

   

   

   

  8. ชื่อ                                    ไร่ชา

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                      ตำบลอินทขิล  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์    -            

     รายละเอียด                       ชาวพื้นบ้านและชนเผ่าลาหู่จะปลูกชาไว้ตามบริเวณเขารอบ ๆ หมู่บ้านจนกลายเป็นแหล่ง  ชาพันธุ์ดี ชมการเก็บใบชายามเช้าตรู่และสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า ชิมชารสเลิศที่ชงให้ลิ้มลองสด ๆ จากไร่ชา

     

  9. ชื่อ                                   ประเพณีกินวอ

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ 

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                

      ระดับราคา        - 

      ที่ตั้ง                                      หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ตำบลอินทขิล  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -            

     รายละเอียด        ชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ซึ่งมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในปัจจุบันที่ยังยึดมั่นไว้อย่างมั่นคง เช่นประเพณีกินวอเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 – 8  มกราคมของทุกปี หลังจากเสร็จพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีการแสดงและการละเล่นของหนุ่มสาวชนเผ่าลาหู่สร้างความสนุกสนานยิ่งขึ้น  มีกิจกรรม เช่น การเต้นจะคึ  การเล่นสะบ้า  การเล่นลูกข่าง  การดำหัว  เป็นต้น

  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลแม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                     วัดหนองบัว(เมืองนิพพาน)

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ 

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                        - 

      ที่ตั้ง                                   ตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์                   053 – 470050

     รายละเอียด       วัดหนองบัว(เมืองนิพพาน)เดิมชื่อวัด สามเศรษฐี ต่อมาท่านครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย ได้เข้ามาปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2521และได้สร้าง สถูปเจดีย์ขึ้นมาเพื่อจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีทั้งหมด ๘ ชั้น โดยบริเวณภายในชั้นแรก ด้านผนังจะตกแต่งด้วยรูปภาพและข้อความบรรยายเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในส่วนชั้นบนถูกแบ่งเป็นห้องไว้สำหรับ ปฏิบัติธรรมมีทั้งหมด ๕๑ ห้องภายใต้บรรยากาศที่เงียบ สงบ เหมาะแก่การวิปัสสนา        เจริญกรรมฐานยิ่ง

   

   

  2. ชื่อ                                    วัดทุ่งหลวง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ 

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                   ตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  053 – 470050

      รายละเอียด        วัดทุ่งหลวงถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ เดิมเป็นเพียงสถานที่บำเพ็ญกุศลชั่วคราวมีอารามที่พักสงฆ์เล็กๆ เท่านั้น ต่อมาชาวบ้านทุ่งหลวงได้ทราบกิตติศัพท์คุณความดีนานัปการ ของ             ท่านครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย จึงไปปรึกษาหารือกันที่จะอาราธนาท่านครูบาได้มาโปรดเมตตา และ พัฒนาสถานที่อยู่ ที่บำเพ็ญบุญกุศลตามความสามารถเท่าที่ศรัทธาชาวบ้านจำให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้  จากเกร็ดความรู้ด้านสมุนไพรที่สืบทอดมาจากโยมบิดาและประสบการณ์จากการออกธุดงค์ตามพงไพรต่างๆ มานานนับสิบปีประกอบเข้ากับญาณ-สมาธิและเวทย์มนต์คาถาที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์มอบให้ เพื่อสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปที่มาพึ่งพาอาศัยให้หายจากโรคาพาธทุกขเวทนาต่างๆ ส่วนด้านทิศเหนือของวัด ซึ่งได้ขยับขยายออกเป็นห้องอบยามี ๔ ห้องโดยรอบๆบริเวณจะปลูกสมุนไพร              สำหรับตำรายาสมุนไพร ขนานต่างๆในชั้นต้นได้นำมาเผยแพร่โดยนำมาเขียนตำรายาไว้รอบกำแพงวัดเพื่อจะให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา             

   

   

   

  3. ชื่อ                                    วัดป่าหมู่ใหม่      

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ 

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

     ที่ตั้ง                                    ตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์    053 – 470050

     รายละเอียด      วัดป่าหมู่ใหม่เป็นวัดป่า สายธรรมยุติ เป็นวัดที่สงบเงียบ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่า ในเมือง และเป็นเนินเขาเตี้ยๆ   ท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร ได้อนุรักษ์สภาพพื้นที่ และปลูกป่าและต้นไม้มาตลอด จน ต้นไม้เติบใหญ่ จนปัจจุบัน วัดมีสภาพสมบูรณ์ร่มรื่น เหมาะสมในการปฏิบัติ ภาวนาเป็นอย่างยิ่งตั้งอยู่ด้านหลัง สำนักงานชลประทาน    แม่แตง ที่บ้านหมู่ใหม่ ห่างจากสำนักงานไป ประมาณ 1.5 กม.ภายในวัด พระ-เณร ญาติธรรม ทั้งหลายได้อาศัย  แสงไปฉาย, เทียนไข, ตะเกียง ในช่วงยามค่ำคืน เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในวัดปัจจุบัน ทั้งๆที่วัดเองก็มีไฟฟ้าเข้ามาถึงด้านหน้าแล้ว ก็เพียงได้ ใช้อาศัยเปิดเป็นบางจุดสำหรับศาลาด้านหน้าแต่กุฏิต่างๆภายในวัด ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะท่านอาจารย์ ประสิทธิ์ ท่านไม่ต้องการให้มี ไฟฟ้า ใน กุฏิ เพื่อที่   พระ-เณร และญาติโยมสามารถปฏิบัติภาวนาได้ โดยไม่มีสิ่งอื่นมาล่อใจ หรือไขว้เขวได้น้ำใช้สอยก็ไม่ขาดแคลนอาศัยน้ำจากชลประทานแม่แตง แต่ภายในวัดก็ยังมี บ่อน้ำ สำหรับผู้ที่ ประสงค์จะใช้สอยได้ ซึ่งน้ำบ่อก็เย็นและใส สะอาด สามารถใช้อาบ, สรงน้ำ หรือซักจีวรหรือ เสื้อ ผ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งดูคล้ายวิถีการใช้ชีวิตของคนสมัยโบราณ ซึ่งหาดูได้ยากเต็มทีในปัจจุบัน น้ำดื่มก็ได้อาศัยน้ำฝน โดยเก็บในแท็งก์ปูนหรือภาชนะเก็บน้ำฝนตามจุดต่างๆภายในวัดองค์ประกอบต่างๆนี้ ทำให้วัดป่าหมู่ใหม่ ทั้งที่อยู่ในเมือง ก็กลายเป็นวัดป่า ที่ดูโบราณ เก่าแก่ ดูศักดิ์สิทธิ์ และมีเสน่ห์ ต่อผู้เข้ามาสัมผัสและพบเห็น สมกับเป็นวัดป่าจริงๆ ที่พระ-เณร และญาติ ธรรมทั้งหลาย เข้ามาปฏิบัติกันเพื่อ มรรค ผล นิพพาน อย่างแท้จริง

   

   


  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลบ้านช้าง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                    บ้านช้างปางใหม่ พาราไดซ์รีสอร์ท

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                   บ้านปางไม้แดง  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านช้าง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                      ตั้งอยู่บริเวณบ้านปางไม้แดง  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านช้าง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ถ้ามาจากบ้านห้วยไร่จะถึงก่อนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านช้าง  เป็นปางช้างที่เน้นการแสดงโชว์ของช้าง  ซึ่งมีความน่ารักงดงามไม่แพ้กับปางช้างที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่


  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลสันป่ายาง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                   น้ำตกตาดหลวง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                   หมู่ที่4 บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์                   -

     รายละเอียด                      น้ำตกตาดหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่4 บ้านหนองก๋าย เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้น  ตามธรรมชาติมีน้ำตกที่มีความสวยงามและเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  มีลักษณะเป็นธารหิน ระยะทางประมาณ 500 เมตร การจะเข้าไปถึงน้ำตกต้องเดินเท้าประมาณ 500 เมตรจากถนนสายหลัก

  2. ชื่อ                                   ผาผึ้ง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                   หมู่ที่ 5 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์    -

     รายละเอียด                      แหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี  หน้าผาสูงชัน เป็นแหล่งที่ผึ้งป่าจำนวนมาก จะบินมาทำรังในช่วงเดือน  พฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านที่มีความชำนาญมักจะ  มาปีนหน้าผาเพื่อเก็บรังผึ้งเพื่อคั้นเอาน้ำผึ้งมาจำหน่ายในช่วงเดือน  เมษายนเป็นต้นไป แต่เส้นทางต้องใช้การเดินเท้าจากถนนสายหลัก  ประมาณ 3กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางมีทัศนียภาพของธรรมชาติ  ที่สวยงาม

   


       


  3. ชื่อ                                   วัดม่อนผาแดง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                   หมู่ที่ 3  ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                     วัดม่อนผาแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อปีพ.ศ.2543 ตามคำบอกเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านว่ามีอายุประมาณหนึ่งพันกว่าปีและเป็นแหล่งโบราณสถานที่ชาวตำบลสันป่ายางได้ร่วมมือกันอนุรักษ์และเป็นโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาก่อด้วยอิฐล้านนา ฉาบด้วยปูนขาวมีความสวยงามและเก่าแก่มาก


  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลเมืองก๋าย  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

  1. ชื่อ                                                ดอยม่อนเงาะ

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

       ที่ตั้ง                                   หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ  ตำบลเมืองก๋าย    อ.แม่แตง    จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                      ดอยม่อนเงาะเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1,225  เมตร มีลักษณะคล้ายภูชี้ฟ้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม  มองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าระหว่างทางที่เดินขึ้นไปทีจุดชมวิวบนยอดดอยจะมีถ้ำบ่อน้ำทิพย์ที่มีลักษณะเป็นแอ่งเล็กๆที่น้ำไม่เคยแห้งตลอดทั้งปีเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามและนอกจากนี้ยังมีช่องลมที่มีลักษณะเป็นถ้ำที่มีลมขึ้นมาทางช่องตลอดเมื่อโยนใบไม้ลงไปใบไม้จะลอยขึ้นมาตามช่องและยังมีจุดกางเต็นท์เป็นที่ราบบนดอยเงาะเพื่อคอยรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับกางเต็นท์พักค้างแรมท่ามกลางธรรมชาติ ระยะทาง    ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร

      การเดินทาง   ต้องนำรถส่วนตัวเดินทางไปเองจะถึงลานจอดรถและเดินขึ้นไปอีกประมาณ 500 เมตร

      ที่พักและอาหาร  มีจุดกางเต้นและต้องเตรียมอาหารไปเอง

      เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังดำเนินการพัฒนาจึงขาดสิ่งอำนวยความสะดวกหลายด้านเช่นน้ำดื่มและห้องน้ำ

  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                                ฟาร์มงูแม่แตง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน

      ระดับราคา                       ค่าเข้าชมชาวต่างชาติท่านละ  200.-บาท  (เน็ท  80.-) 

                                                            ค่าเข้าชมชาวไทยท่านละ  100.-บาท  (เน็ท  50.-)

      ที่ตั้ง                                   ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด         ฟาร์มงูแม่แตง  เป็นการแสดงที่ตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดเวลา  30  นาที  ของการแสดงซึ่งทั้งหมดมี  4  รายการ  การแสดงทุกรายการแสดงถึงความสามารถพิเศษของหมองูในการจับงูชนิดต่าง ๆ ด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูเห่า  ที่ยังคงมีเขี้ยวมีพิษอยู่  การรีดพิษงูที่ทำให้เห็นถึงอันตรายของงูพิษ  นอกจากนั้น  เป็นรายการแสดงของงูหลามซึ่งเป็นงูที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย  งูสิงห์ที่มีความปราดเปรียวว่องไว  งูทางมะพร้าวที่มีเขี้ยวที่แหลมคมมีลำตัวที่สวยงาม  นอกจากนั้นยังสามารถเดินชมงูชนิดต่าง ๆ พร้อมกับสัตว์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงูและบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องงูในประเทศไทย

   

   

    2. ชื่อ                              บ้านควายไทยแม่แตง

        ประเภท                          การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

        การบริการ                     สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน

       ระดับราคา                     ค่าเข้าชมชาวต่างชาติท่านละ  200.-บาท  (เน็ท  80.-) 

                                       ค่าเข้าชมชาวไทยท่านละ  100.-บาท  (เน็ท  50.-) 

        ที่ตั้ง                                ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

        เบอร์โทรศัพท์                 -

        รายละเอียด                   บ้านควายไทย  เป็นการแสดงที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยล้านนาในสมัยก่อนความผูกพันกับควายตลอดจนถึงการทำนาปลูกข้าวและภูมิปัญญาของคนในยุคก่อนที่เป็นภาพสะท้อนถึงชีวิตในปัจจุบัน  เริ่มด้วย  ชาวนา  แสดงวิธีควบคุมควายในการไถนา  คราดนา  และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจับปลา  ตลอดจนเรื่องราวของข้าวตั้งแต่  การหว่านกล้าจนถึงการเก็บเกี่ยว  พืชสมุนไพรบางชนิดที่ชาวนามักปลูกไว้รอบ ๆ บ้าน  (ผักสวนครัวรั้วกินได้)  ขบวนของครอบครัวชาวนาพร้อมกับครอบครัวของควายเดินเข้ามายังลานแสดงเพื่อต้นรับและกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่าน  ความแสดงความเคารพต่อแขก  ควายยิ้ม  แสดงวิธีฝึกการขี่ควายของเด็กเลี้ยงควาย  แสดงการออกคำสั่งให้ควายยกขาซ้ายและขวาพร้อมกับคลาน  2  เท้าหน้าควายนอนแสดงการเรียงตัวของความเป็นสะพาน หรือที่เรียกว่า  สะพานควาย  แสดงการละเล่นของเด็กเลี้ยงควายคอการแข่งวิ่งกระโดดควาย  เชิญแขกทุกท่านลองขี่ควาย  แสดงวิธีการหีบอ้อยของควาย  ชมห้องครัวชาวนาและอุปกรณ์ของชาวนาบางส่วน  พร้อมเชิญแขกดื่มน้ำชาสมุนไพร  การแสดงใช้เวลาทั้งหมดประมาณ  45  นาที

  3. ชื่อ                                                โรงเรียนลิงแม่แตง

       ประเภท                          การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

       การบริการ                      สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน

      ระดับราคา                      ค่าเข้าชมชาวต่างชาติท่านละ  200.-บาท  (เน็ท  80.-) 

                                       ค่าเข้าชมชาวไทยท่านละ  100.-บาท  (เน็ท  50.-) 

      ที่ตั้ง                                  ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                     โรงเรียนลิงแม่แตง  ลิงเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดคล้ายกับมนุษย์มากมีความน่ารักปราดเปรียวว่องไว  อีกทังยังสามารถฝึกเพื่อช่วยทำงานได้อีกด้วยการแสดงของเราเริ่มด้วยการแสดงการฝึกลิงอย่างเป็นขั้นตอนในการปีนเก็บลูกมะพร้าวเพื่อช่วยงานของชาวสวนและความสามารถพิเศษอื่นที่นักท่องเที่ยวจะรู้สึกประหลาดใจและสนุกสนานไปกับการแสดงความสามารถพิเศษของพวกเขา  ใช้เวลาประมาณ  30  นาที

   

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                                วัดบ้านเด่น 

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                    ตำบลช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                      วัดบ้านเด่น  มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว  เชิญสักการะสิ่งศักดิ์ และเยี่ยมชมศาสนาสถาน  กราบนมัสการ และ สนทนาธรรมครูบาเทือง นาถศีรโล

                         วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งเป็นที่สูงกว่าพื้นที่ในหมู่บ้าน ภายใต้เนินเขามีถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเคารพนับ ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นองค์ประธานริเริ่มก่อสร้างวัดบ้านเด่น ได้กราบอาราธนานิมนต์ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวคง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็น ประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดตลอดจนถึงปัจจุบัน              วัดบ้านเด่น หรือ “วัดบ้านเด่นสะหรีศีรเมืองแกน” มี ครูบาเทือง นาถศีรโล เป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทย เช่น กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหารและสถูปเจดีย์ที่ก่อสร้างได้อย่างวิจิตรงดงาม รอการไปสักการบูชา

  2. ชื่อ                                                วัดบ้านปง

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                                      

      ระดับราคา                       - 

      ที่ตั้ง                                    ตำบลอินทขิล  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

     รายละเอียด                  บ้านปง  มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว  เชิญสักการะสิ่งศักดิ์ และเยี่ยมชมศาสนาสถาน  กราบนมัสการสรีระร่างหลวงปู่ครูบาหน้อยที่มรณภาพแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย วัดบ้านปง ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 7 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีถนนกลางหมู่บ้านผ่านโดยรอบ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ พระเจดีย์ และศาลาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
            วัดบ้านปง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2392 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกับสมัยท่านเจ้าอินทวโรรสเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2469

  3. ชื่อ                                                วัดป่าอรัญวิเวก                         

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                                      

      ระดับราคา                       - 

       ที่ตั้ง                                   ตำบลอินทขิล  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

     รายละเอียด                   วัดป่าอรัญวิเวก  มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว  เชิญสักการะสิ่งศักดิ์ และเยี่ยมชมศาสนาสถาน  กราบนมัสการและสนทนาธรรมะพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโป    นั่งวิปัสนาทำสมาธิ  วัดอรัญวิเวก ในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศใต้สุดของบ้านปง หมู่ที่ 7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่เศษ เป็นป่าโปร่งเป็นต้นไม้มาก และร่มรื่นพอสมควร อากาศดีเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมของผู้ไฝ่ความสงบทางกายและใจ แต่เดิมนั้นวัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ “สำนักอรัญวิเวกบ้านปง” ซึ่งเป็นชื่อที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ได้ตั้งให้เมื่อคราวที่ท่านรับนิมนต์มาพำนักเพื่อปฏิบัติธรรม และอบรมคณะศรัทธาญาติโยมในแถบนี้เมื่อพ.ศ.2470
  ความเป็นมา
            ก่อนที่หลวงปู่มั่นจะได้มาจำพรรษา สันนิษฐานกันว่าสถานที่แห่งนี้คงจะได้เคยเป็นที่ตั้งของวัดในพุทธศาสนามาก่อน ทั้งนี้เพราะมีแนวซากฐานของพระวิหารเก่าหลงเหลืออยู่ ท่ามกลางที่รกร้าง มีต้นไม้เต็งรัง และไม้นานาชนิดขึ้นอยู่โดยรอบแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้สร้างนานเท่าใด   ชาวบ้านในหมู่บ้านปง ต.อินทขิล ล้วนเป็นสาธุชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง มีความปรารถนาที่จะได้พระภิษุสงฆ์ผู้ทรงศีลจำวัตรในทางเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน มาอบรมสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นใน พ.ศ. 2470 เมื่อสาธุชนบ้านปงได้ข่าวว่ามีพระอาจารย์กัมมัฏฐานจาริกมาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว ปัจจุบันคือ วัดติยสถาน(ไทยใหญ่) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงได้ปรึกษากันว่าน่าที่จะพากันไปสืบดูให้แน่ชัด หากว่าข่าวนั้นเป็นความจริงก็จะได้อารธนานิมนต์ท่านมาพักเพื่อโปรดชาวบ้านบ้าง   เมื่อได้ตกลงกันแล้ว คณะผู้แทนชาวบ้านประมาณ 9 คน จึงได้เดินทาง ไปยังวัดเงี้ยว และได้พบกับอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ของท่านที่จาริกมา และได้อารธนานิมนต์พระอาจารย์เจ้ามาพักที่ในสถานอันเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีแนวพระวิหารอันเป็นวัดร้างเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชาวบ้านจึงได้จัดปลูกที่พักพอเป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นการชั่วคราวถวาย  หลวงปู่มั่นพักอาศัยอยู่สถานที่นี่นับตั้งแต่ 2470 โดยได้มีศิษย์ของท่านจากทิศต่างๆ มาเจริญกัมมัฏฐานอยู่ร่วมกับท่านหลายองค์ ครั้นจวนจะเข้าปุริมพรรษาคณะศรัทธาทั้งหลายจึงได้อารธนานิมนต์พระอาจารย์เจ้า และศิษยานุศิษย์ให้จำพรรษาด้วย    ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่มั่นจำพรรษอยู่ที่บ้านปงนี้ ท่านได้อาราธนาอบรมสั่งสอนศิษย์ และคณะศรัทธาญาติโยมตลอดจนสาธุชนทั้งหลายให้มีความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปุ่พักอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาพอสมควร จึงลาศรัทธาญาติโยมเพื่อออกเที่ยวธุดงค์ต่อไป โดยจะพาหมู่คณะออกเดินธุดงค์ไปทางถ้ำเชียงดาว โดยก่อนออกธุดงค์ท่านได้ตั้งชื่อให้ว่า “สำนักอรัญวิเวก บ้านโปง” (ชาวบ้านเรียกวัดดอยบ้านโปง)
            ดังนั้น หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ จึงเป็นผู้ให้กำเนิดสำนักอรัญญวิเวก บ้านปง นับแต่ปี พ.ศ. 2470  เป็นต้นมา
            ปัจจุบันกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สำนักสงฆ์อรัญญวิเวกบ้านปง จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วมีชี่อว่า “วัดอรัญวิเวก” ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2525 และมีพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาสจนถึงทุกวันนี้  

   

   

  4. ชื่อ                                                แหล่งเตาเผาอินทขิล 

      ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

      การบริการ                        สถานที่ท่องเที่ยว                                      

      ระดับราคา                       - 

       ที่ตั้ง                                   หมู่ที่ 11  บ้านสันป่าตอง ตำบลช่อแล   อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์  -

      รายละเอียด                  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน  มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เชิญเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดี  ค้นคว้าศึกษาประวัติศาสตร์  ขันโตกดินเนอร์และการแสดงศิลปะฟ้อนรำล้านนา

                       แหล่งเตาเผาอินทขิล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าตอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชาม (ceramic kilm sites) ซึ่งเป็นแหล่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบและศึกษา อันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ตามเอกสารการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี แหล่งเตาอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของนายสายันต์ ไพรชาญจิตร์ นักโบราณคดี ๗ ว. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่ ได้เขียนถึงประวัติของแหล่งเตาเผาที่สำคัญแหล่งนี้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นายภาสกร โทณวณิก อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และ รศ. สรัสวดี อ๋องสกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำรวจพบร่องรอยดินเผาไฟรูปวงกลมในบริเวณบ้านนายดวงดี ใจทนง ราษฎรบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำการขุดสำรวจทางโบราณคดีเพื่อศึกษาร่องรอยดินเผาไฟดังกล่าว จึงค้นพบปล่องระบายความร้อน และหลังคาเตาเผาบางส่วน แต่ยังไม่แน่ชัดถึงข้อมูลที่มาของเตาเผาแห่งนี้           ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ได้มีการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าแหล่งโบรานคดีแห่งนี้ เป็นแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ (ceramic kilm sites) ปรากฏร่องรอยปากปล่องเตา (kilm chimney) บนผิวดิน 2 แห่ง เตาหมายเลขหนึ่ง และหมายเลข4 ปล่องเตาเผาที่พบก่อด้วยดิน(slab-clay structure) เป็นปล่องกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร บนผิวดินทั่วไปพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีเขียวอ่อน และเคลือบสีน้ำตาลแกมเขียวเข้ม เนื้อดินสีเทาและเศษภาชนะดินเผาเนื้ออ่อน ไม่เคลือบผิวจำนวนหนึ่ง    ต่อมาชาวบ้านได้แจ้งให้ไปตรวจสอบโบราณวัตถุที่ “เนินขมุ” ในป่าบริเวณห้วยช้างตาย พบเศษเครื่องถ้วยชามจำนวนมาก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งเตาเผาถ้วยชามอีกแห่งหนึ่ง และเมื่อสำรวจต่อไปยังบริเวณหลังวัดมืดกา พบว่ามีเตาเผาอยู่ที่ถนนตามลาดชายเนินเขา พบปล่องเตาก่อด้วยดินเหนียวเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในที่ดินเอกชน ลักษณะของเตา เป็นเตาเผาเครื่องถ้วยชาม ก่อโครงสร้างด้วยดินเหนียวแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงขึ้น (Cross- Draught Kilm with slab-clay structure) รูปร่าคล้ายไห จึงถูกเรียกว่า “เตาไห” (Jar-like Kilm) โดยมีช่องใส่ไฟหรือทางเข้า(fire-hole/entrance) อยู่ตอนหน้าเตาในระดับต่ำกว่าส่วนอื่นและใช้เป็นช่องทางลำเลียงภาชนะดินเผาเข้าบรรจุ และนำออกจากเตาด้วย ตอนกลางคือตัวเตาหรือภาชนะ (firing/pot chamber) ใช้เป็นพื้นที่วางภาชนะเครื่องถ้วยชามในระหว่างเผา ตอนหลัง ได้แก่ส่วนที่เป็นปล่องเตา หรือปล่องระบายความร้อนและควัน(kilmchimney)เป็นปล่องกลมอยู่ทางตอนหลังสุดและอยู่ในระดับสูงที่สุด        หลักฐานผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชามที่ถูกขุดค้นพบนั้น เป็นเครื่องถ้วยชามเนื้อแกร่ง เคลือบสีเขียวอ่อนหรือเซลาดอน หรือศิลาดล (light green glazed stoneware/celadon ware) และชนิดเคลือบสีน้ำตาล(greenish brown glazed stoneware) โดยใช้ดินสีขาวคุณภาพเยี่ยมเทียบได้กับเครื่องถ้วยชามสังคโลกของศรีสัชนาลัย และเครื่องถ้วยชามที่ผลิตจากเตาพาน จังหวัดเชียงราย ที่สำคัญยังพบชิ้นส่วนภาชนะดินดิบ (pre-fired ceramic) ปั้นจากดินสีขาว ซึ่งยังไม่เคยพบ ณ แหล่งเตาโบราณที่ใดมาก่อนในประเทศไทย อันเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีที่จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการทำการผลิตเครื่องถ้วยชามของล้านนาได้เป็นอย่างดี จากการตรวจสอบพิจารณารูปลักษณะเตาเผา และรูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องถ้วยชาม สันนิษฐานว่า เตาเผาอินทขิลมี  อายุในสมัยล้านนา คือประมาณ500-600ปีมาแล้ว
             ด้วยแหล่องเตาอินทขิลเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งทางด้านวิชาการโบราณคดี และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนา เพราะเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามในอดีตแหล่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเตาเผา และตัวอย่างเศษถ้วยชามที่มีมากถึง 4 แห่ง ซึ่งจากการขุดค้นแหล่งเตาเผาในภาคเหนือตอนบนยังไม่เคยพบแหล่งใด ที่มีความสมบูรณ์สวยงามเช่นนี้มาก่อน แหล่งเตาแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่าตองอันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาเทคโนโลยี การผลิตเครื่องถ้วยชามโบราณของล้านนา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี(Archaeological Site-Museum) เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้แวะไปเที่ยวชมในอนาคตต่อไป

  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

   

  1. ชื่อ                                      น้ำพุร้อนโป่งเดือด  (PONG  DUET  GEYSER)      

      ประเภท                            การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

      การบริการ                        ห้องพัก / ร้านอาหาร/ แคมป์  รีสอร์ท

      ระดับราคา                       บ้านน้ำดัง  จำนวน  8  หลัง ๆ ละ  3,000  บาท/คืน  (หลังละ  4  คน)

                                                  เต้นท์  1 คน / 1  คืน / 75  บาท   (รองรับได้  300  คน)

      ที่ตั้ง                                    ถ. แม่มาลัย – ปาย  ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์                 0-5326-3910  , 08-9956-9131

      รายละเอียด                     น้ำพุร้อนโป่งเดือด    เป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์  (Geyser  Type)  มีลักษณะเป็น

      บ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่จำนวนหลายบ่อ  ที่มีน้ำร้อนเดือดพุ่งขึ้นมา ด้วยแรงดันใต้พิภพตลอดเวลา  ความสูงประมาณ    1-2  เมตร  อุณหภูมิน้ำใต้ผิวดินประมาณ  176-203  องศาเซลเซียส   และอุณหภูมิน้ำที่ผิวดิน ประมาณ  90-99  องศาเซลเซียส   ในอดีต  ชาวบ้านเรียกกันว่า    “น้ำพุร้อนป่าแป๋”     ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  นด. 2  (โป่งเดือด) 

   

  กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในโป่งเดือด 

  การท่องเที่ยวแบบเดินป่า  Trekking  Tour

                              เส้นทางเดินป่า  นั่งช้าง  ล่องแพ  ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากที่สุด    ได้แก่  เส้นทางโป่งเดือด  –  สบก๋าย       มีจุดเริ่มต้น     ที่บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด        ผ่านบ้านโป่งน้อย  –  บ้านแม่หมาไน (หรือบ้านป่ากล้วย – บ้านป่าข้าวหลาม) – ปางช้างป่าคา    ล่องแพลำน้ำแม่แตง  ผ่านบ้านโป่งแง้น  สิ้นสุดที่บ้านสบก๋าย รวมระยะทาง  27 กม. (เดินป่า 10 กม. + ล่องแพ 17 กม.) ระยะเวลา  2  วัน 1  คืน

  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  Health  Tour                                            

  -                   การอาบน้ำแร่/แช่น้ำแร่  เพื่อสุขภาพ

  -                   การนวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการนวดแผนไทยโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  สิ่งอำนวยความสะดวก  

  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  • บ้านพักนักท่องเที่ยว
  • ของที่ระลึก
  • ร้านอาหาร
  • อาบน้ำแร่
  • นวดเพื่อสุขภาพ
  • ลานกางเต็นท์
  • ห้องน้ำ/สุขา
  • 2. ชื่อ                                      โฮมสเตย์บ้านแม่จอก   

      ประเภท                              การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย / การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

      บริการ                                ที่พักโฮมสเตย์

      ระดับราคา                        โฮมสเตย์แม่จอก  จำนวน  5  หลัง ๆ ละ 15 คน ๆ ละ  250  บาท / คืน

                                                   รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น

      ที่ตั้ง                                     หมู่ 8  บ้านแม่แสะ  ตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์                  08-7190-0826 , 08-4623-6625 , 08-9956-9131

      รายละเอียด                       โฮมสเตย์บ้านแม่จอก เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน  มีการจัดการบริหารงานโดยชุมชน 

       ถ้าท่านมาพักผ่อนที่โฮมสเตย์บ้านแม่จอก  ท่านจะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตชนบทในป่าใหญ่  ซึ่งท่านจะมีส่วนช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น และช่วยรักษาประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 

   โปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านพักโฮมสเตย์บ้านแม่จอก   

   1.  โปรแกรมสำหรับ  1  วัน  1  คืน    ( 500  บาท/คน)   รวมอาหารเช้าและเย็น  (อาหารพื้นเมืองท้องถิ่น) 

       กิจกรรมชมน้ำตก , ชมป่า , ดูวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน  ตอนเย็นจะได้ร่วมทำอาหารพื้นเมืองและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ 

   2.  โปรแกรมสำหรับ  2  วัน  1  คืน    ( 1,000  บาท/คน)   รวมอาหาร  4  มื้อ  (อาหารพื้นเมืองท้องถิ่น)

       กิจกรรมชมน้ำตก , ชมป่า , ดูวัฒนธรรมในหมู่บ้าน , เดินป่า , ขี่ช้างและล่องแพ  ตอนเย็นจะได้ร่วมทำอาหารพื้นเมืองและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ 

   3.  โปรแกรมสำหรับ  3  วัน  2  คืน    ( 1,200  บาท/คน)   รวมอาหาร  7  มื้อ  (อาหารพื้นเมืองท้องถิ่น)

       กิจกรรมชมน้ำตก , ชมป่า , ดูวัฒนธรรมในหมู่บ้าน , เดินป่า , ขี่ช้างและล่องแพ  แบบเต็มอิ่ม  ตอนเย็นจะได้ร่วมทำอาหารพื้นเมืองและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์   มีไกด์นำทาง  2  คน/กลุ่ม

   3.ชื่อ                                       โฮมสเตย์บ้านกะเหรี่ยงหัวเลา

                  ประเภท                 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

      บริการ                                ที่พักโฮมสเตย์

      ระดับราคา                        โฮมสเตย์บ้านกะเหรี่ยงหัวเลา   คนละ  200  บาท / คืน   รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น

      ที่ตั้ง                                     หมู่  5  บ้านแม่เลา   ตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

      เบอร์โทรศัพท์                  08-9956-9131

      รายละเอียด                 โฮมสเตย์บ้านกะเหรี่ยงหัวเลา   1  คืน  200  บาท / คน      รวมอาหารเช้าและเย็น

       (อาหารพื้นเมืองท้องถิ่น)     ตอนเย็นจะได้ร่วมทำอาหารพื้นเมืองและรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์  ตอนกลางคืนมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน มีประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงให้ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า

  • 4.              ชื่อ                            น้ำตกปางลัน       
   1.      ประเภท                          การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

         บริการ                             สถานที่ท่องเที่ยว (น้ำตก )  

         ระดับราคา                     -

         ที่ตั้ง                                   บ้านปางลัน หมู่ที่  6 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

         เบอร์โทรศัพท์                -  

         รายละเอียด                 ตั้งอยู่  บ้านปางลัน หมู่ที่  6  อยู่ห่างจาก  อบต. ป่าแป๋    ประมาณ  6   กิโลเมตร  และเดินเท้าเข้าไปน้ำตก อีกประมาณ 1  กิโลเมตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าชม

    สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

     

    1.ชื่อ                                       วัดพระธาตุสุนันทา

        ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ

                   บริการ                    สถานที่ท่องเที่ยว   

                   ระดับราคา                            -

       ที่ตั้ง                                    ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                   เบอร์โทรศัพท์                      -

                   รายละเอียด                   - 

     

                                                                    

    2. ชื่อ                                      วนอุทยานน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี

        ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

      บริการ                                สถานที่ท่องเที่ยว   

      ระดับราคา                        -

       ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 8  ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                   เบอร์โทรศัพท์                      -

                   รายละเอียด                  น้ำตกบัวตอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติมี  3 ชั้น

        มีน้ำไหลเป็นลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน มีความสูงประมาณ 100 เมตร จะมีความร่มรื่นและมีน้ำตกขนาดเล็กๆ             

        สวยงาม

     

    3. ชื่อ                                      น้ำพุเจ็ดสี

        ประเภท                             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

        บริการ                                สถานที่ท่องเที่ยว   

        ระดับราคา                        -

       ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 8  ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                   เบอร์โทรศัพท์                      -

      รายละเอียด                 น้ำพุเจ็ดสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ เป็นบ่อน้ำพุเย็น มีขนาด  6  X  8  เมตร มีน้ำพุไหลพุ่งออกจากใต้ดินตลอดปี น้ำใสเป็นประกายสีรุ้งเมื่อกระทบแสงอาทิตย์  โดยน้ำจะไหลไปตามลำธาร จนถึงน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร

    4.ชื่อ                                       หลองข้าว รีสอร์ท

                   ประเภท                 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / การท่องเที่ยวเชิงอื่น ๆ 

                   บริการ                    ที่พัก / ร้านอาหาร    

                   ระดับราคา                            -

       ที่ตั้ง                                    หมู่ที่ 5 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

                   เบอร์โทรศัพท์                      0-5396-7300-3  แฟกซ์ : 0-5396-7304  

                   รายละเอียด                      หลองข้าว รีสอร์ท ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 39 เลขที่ 140 ถ.เชียงใหม่ – พร้าว บ้านแม่หอพระ

        หมู่ที่ 5 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150โทร. : 0-5396-7300-3  แฟกซ์ : 0-5396-7304  บริการอาหารที่    

        พักและห้องประชุม บรรยากาศดี มีความสวยงาม สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ ของตำบลแม่หอพระได้

    สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลบ้านเป้า  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

     

    1. ชื่อ                                       ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

        ประเภท                             ท่องเที่ยว

        การบริการ                         การแสดงฝึกช้าง,  นั่งช้างทัวร์ป่า,  ล่องแพแม่น้ำปิง

        ระดับราคา                        1.  การแสดงฝึกช้าง  มี  2  รอบ

    -       เวลา  09.00 – 10.00  น.

    -       เวลา  10.00 – 11.00  น.

    -       ราคาเข้าชม  ผู้ใหญ่ คนละ  60.-บาท

    -       ราคาเข้าชม  ผู้ใหญ่ คนละ  30.-บาท

    2.  นั่งช้างทัวร์ป่า

    -  นั่งได้  2  คน  ครึ่งชั่วโมง  ราคา  500.-บาท

    -  นั่งได้  2  คน  1  ชั่วโมง    ราคา  600.-บาท

    3.  ล่องแพแม่น้ำปิง

    -  4  คนขึ้นไป  ราคาคนละ  200.-บาท

    ที่ตั้ง                                        ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฝาง บริเวณกิโลเมตรที่ 56   ริมฝั่งแม่น้ำปิง 2037

    รายละเอียด                          ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ตั้งอยู่เส้นทางสายเชียงใหม่ - ฝาง บริเวณกิโลเมตรที่ 56 กิจกรรมหลักคือการแสดงการชักลากไม้ของช้าง เริ่มเวลา 9.00 น.มีการขี่ช้างทัวร์ป่า การล่องแพตามลำน้ำปิงต่อด้วยการนั่งเกวียนเข้าชมหมู่บ้านลีซอ ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

    ข้อมูลการเดินทาง 

    ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สาย เอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทาง หลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ จาก นครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตากและลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

    ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถประจำทางธรรมดาและรถปรับอากาศ บริการระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2725761-5 (รถธรรมดา) โทร. 2725242 (รถปรับอากาศ) และที่เชียงใหม่ โทร. 242664

    ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดกำหนดการเดินรถ ได้ที่หน่วยบริการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. 2237010, 2237020 และที่เชียงใหม่ โทร. 242094

    ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว  (Chiang Dao Elephant Training Centre) 

    2. ชื่อ                                      อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

        ประเภท                             ที่พัก,  ร้านอาหาร,  ท่องเที่ยว

        การบริการ                         สถานที่กางเต้นท์,  เรือนแพที่พัก,  ร้านอาหาร,  พายเรือแคนู

        ระดับราคา                        1.  เรือนแพ

    -  ราคาหลังละ  1,200.-บาท / คืน  (พักได้  6  คน)

    2.  พายเรือแคนูพร้อมเสื้อชูชีพ

    -   ราคาลำละ  100.-บาท / ชั่วโมง  (พายได้  2  คน)

    3.  สถานที่กางเต็นท์

    -  เต็นท์เล็ก  ขนาดพักได้  3  คน  ราคา  225.-บาท / คืน

    -  เต็นท์ใหญ่  ขนาดพักได้  6  คน  ราคา  450.-บาท / คืน

    -  ถุงนอน  1  ใบ  ราคา  30.-บาท / คืน

    -  ที่รองนอน  1  ผืน  ราคา  20.-บาท / คืน

    -  หมอน  1  ใบ  ราคา  10.-บาท / คืน

    4.  ร้านอาหารสวัสดิการ

        ที่ตั้ง                                    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่   50150  

        เบอร์โทรศัพท์                 0-5347-9079,  0-5326-1678  Website : www.Members.thai.net/srilanna/national

                                    Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

        รายละเอียด                      อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสภาพป่าธรรมชาติ และสัตว์ป่า อันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่อ.พร้าว อ.แม่แตง และอ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ 625,000 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวเหนือใต้เป็นแหล่งกำเนิดน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำปิงมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคืออุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ได้จัดสถานที่กางเตนท์ไว้บริการ  โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์ไปเอง  นอกจากนี้ยังมีเรือนแพจำนวน 2 หลัง ซึ่งสามารถจุนักท่องเที่ยวได้ถึง 20 คน (โดยติดต่อกับทางอุทยานแห่งชาติฯโดยตรง)            

    อุทยานแห่งชาติศรีลานนามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำแม่ปิงตอนบน มีสัตว์ป่านานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกตาดหิน อ่างเก็บน้ำ เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรือ 878,750 ไร่

    ข้อมูลการเดินทาง

    การเดินทางสามารถใช้ได้ 4 เส้นทาง คือ

    1. ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ลัดเลาะเลียบแม่น้ำปิง ป่าเชียงดาวฝั่งซ้าย แม่น้ำปิงช่วงอำเภอเชียงดาว เป็นถนนลาดยางสภาพดี

    2. ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ผ่านป่าแม่แตง ป่าแม่งัด เป็นถนนลาดยางสภาพดี และตรงกิโลเมตรที่ 79 บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มีทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่แตงเข้าสู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และน้ำตกม่อนหินไหลได้

    3. ทางหลวงหมายเลข 1150 สายปิงโค้ง เชียงดาว-พร้าว เป็นทางหลวงสายที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านป่าเชียงดาวตอนบนและป่าแม่งัดตอนบน

    4. ทางหลวงหมายเลข 1150 สายเชียงใหม่-เชียงราย ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภาพถนนลาดยางดีมาก

     

    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

    3. ชื่อ                                       เรือนแพในเขื่อนแม่งัด                     

        ประเภท                             ที่พัก,ร้านอาหาร

        การบริการ                         ที่พัก,ร้านอาหาร 

        ระดับราคา                        (เฉพาะเรือนแพ 1-5)

                                                    1.  ค่าที่พัก  คนละ  100.-บาท

                                                    2.  ค่าเรือเร็วนั่งเข้าไปในเรือนแพ  ลำละ  500.-บาท  นั่งได้  10  คน

                                                    3.  บริการแบบเหมาจ่าย  คนละ  350.-บาท  มีที่พัก  พร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้า

                                                    ชื่อเรือนแพ,  เบอร์โทรศัพท์             

                                                    1.  แพสายนที                      08-1960-5357,  08-1796-9002

                                                   2.  แพน้องแอน                   08-1961-3369,  08-1179-1896

                                                    3.  แพน้องมาย                    08-1951-5967

                                                    4.  แพริมธาร                       08-1764-2598

                                                    5.  แพประพันธ์                  08-1386-2430

                                                    6.  แพเอกชัย                       08-1950-9420,  053-857-222

                                                                    บริการเหมาจ่ายคนละ  500.-บาท  ดังนี้       

        -  ค่าที่พัก  1  คืน

        -  ค่านั่งเรือเร็ว ไป-กลับ

        -  ค่าอาหารเย็น-อาหารเช้า

    รายละเอียด          เรือนแพในเขื่อนแม่งัด  บริการอาหารพร้อมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ ไว้บริการ  อาหารส่วนใหญ่ทางเรือนแพจะเน้นในเรื่องความสะอาดรสชาติและการให้บริการแบบเป็นกันเอง  มีที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  โดยการเดินทางใช้เวลาเพียง  1  ชั่วโมง  จากเชียงใหม่  ถึงเรือนแพในเขื่อนแม่งัด  โดยจะสัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์  ในเรือนแพจะอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบ  พร้อมกับวิวสวยงามของธรรมชาติ  โดยใช้เวลาเดินทางจากหน้าเขื่อนแม่งัดถึงในเรือนแพใช้เวลาเพียง  15  นาที  ในการโดยสารเรือเร็วเข้าไปในเรือนแพ  ซึ่งจะทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับความวุ่นวาย

    4.ชื่อ                                       แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่โจ้ 

        ประเภท                             ท่องเที่ยว

        การบริการ                         สถานที่พักผ่อน,  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ,  ล่องแพ

        ระดับราคา                        ล่องแพเรือไม้ไผ่ชมธรรมชาติ  ราคา  700.-บาท

        ที่ตั้ง                                    บ้านแม่โจ้  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

        โทรศัพท์                            08-7189-3913 

        รายละเอียด                      แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม  เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเมืองเหนือแท้ ๆ  ทั้งวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านแม่โจ้ได้ดำเนินงานแบบวิถีชีวิตพอเพียง  เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์  โดยมีน้ำตกที่สวยงาม  มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติ  มีเส้นทางการเดินป่าชมธรรมชาติที่สมบูรณ์  และการล่องแพเรือไม้ไผ่ชมธรรมชาติ

     

    แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่โจ้

    5. ชื่อ                                       กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน  บ้านแม่โจ้   หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

        ประเภท                             ท่องเที่ยว,  ที่พัก,  ศึกษาการทำบ้านดิน

        การบริการ                         สถานที่พักผ่อน,  เรียนทำบ้านดิน

        ระดับราคา                        -  ขี่ช้าง  ล่องแพ  เดินป่า  ชมวิถีชีวิตการทำบ้านดิน  จำนวน  1  วัน  พร้อมอาหารกลางวัน                                          จำนวน  1  มื้อ  ราคา  1,500.-บาท / คน  

                                                    -  เรียนทำบ้านดิน  เป็นเวลา  3  วัน  จำนวน  10  คน  มีอาหารและที่พัก ราคา  7,500.-บาท

                                                    -  พักบ้านดิน  จำนวน  2  คน ราคาคืนละ  500.-บาท  ถ้าเกิน  2  คน  เพิ่มคนละ  150.-บาท

                                                    -  พักบ้านไม้ไผ่  จำนวน  5  คน  ราคาคืนละ  600.-บาท

        ที่ตั้ง                                    บ้านแม่โจ้  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

        โทรศัพท์                            08-7189-3913 

        รายละเอียด                      กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน  เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากประชาชนรวมกลุ่มกัน  เพื่อดำเนินการบริการที่พักประเภทบ้านดิน  และเรือนไม้ไผ่  โดยให้นักท่องเที่ยวได้พักและศึกษาการทำบ้านดิน  ชมวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน

     

     

    กลุ่มแม่โจ้บ้านดิน  Organic  Farm  & 
   ฐานข้อมูล
   สถิติ
   จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693664