Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่วาง

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

อันทำให้การเดินทางมาที่นี่ จำเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัว หรือมิเช่นนั้นนักท่องเที่ยวก็จะต้องเหมารถจากปากทางของ ดอยอินทนนท์เพื่อเข้ามายังที่นี่ แต่มิใช่อุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อน ศึกษาธรรมชาติ หรือท่องเที่ยวทางการเกษตร ณ ที่แห่งนี้ เพราะขุนวางพร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ด้วยพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่พร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่งยามหน้าหนาว ออกผลเต็มต้นให้เด็ดชิมได้ในช่วงฤดูร้อน แถมยังมีนกของเทือกเขาดอยอินทนนท์นานาชนิด ให้ศึกษา รวมทั้งมีทิวทัศน์ที่เขียงชอุ่มแวดล้อมด้วยไม่ใหญ่เปลี่ยนสีสันตามฤดูกาลโอบล้อมอยู่โดยรอบ (ที่มา : http://www.lannafood.com/travel_city5.php)

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690788