Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม

                1. หมู่บ้านทอผ้าตีนจก  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  และหมู่ที่  5 ตำบลท่าผา  หมู่ที่  8 ตำบลช่างเคิ่ง  เป็นแหล่งผลิตและทอผ้าตีนจกที่ขึ้นชื่อและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

                หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก  อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มไปประมาณ 3 กิโลเมตร ตำบลท่าผา เป็นตำบลที่ชาวบ้านนิยมทอผ้าซิ่นตีนจกกันมาก ซึ่งทำกันถึง 150 ครอบครัว และแต่ละบ้านจะมีเครื่องทออยู่ใต้ถุนบ้าน ขณะนี้ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองชนิดนี้ กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง เพราะมีความสวยสดงดงามและลวดลายที่ออกมามีเอกลักษ์เฉพาะราคาย่อมเยา เหมาะที่จะซื้อไว้เป็นที่ระลึก  อำเภอแม่แจ่ม  อำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอเล็กๆในหุบเขามีวัฒนธรรมที่งดงาม ตามประวัติกล่าวว่าที่อำเภอแม่แจ่มในสมัยก่อนเป็นถิ่นอาศัยของชาวลัวะ และต่อมามีชาวไต-ยวนเข้ามา คนแม่แจ่มในปัจจุบันเป็นผู้คนที่ย้ายมาอยู่ตั้งแต่สมัยลัวะ และยังมี ปกากญอ และมอญ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ การเดินทาง ไปอำเภอแม่แจ่ม ไปได้ 2 ทาง คือ 1) จากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009 (สายจอมทอง-อินทนนท์) เมื่อถึงด่านตรวจอำเภอแม่แจ่ม กม.ที่ 38 แยกซ้ายไปประมาณ 22 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอแม่แจ่ม 2) จากอำเภอฮอดทางหลวงหมายเลข 108 และแยกขวาเข้าทาง 1088 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร หรือหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้บริการจอมทอง-แม่แจ่ม รถวิ่งบริการระหว่างเวลา 08.00-18.00 น

                2. น้ำตกแม่ปาน     ตั้งอยู่เชิงเขาอินทนนท์ที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม  ประมาณ  16 ก.ม.   และห่างจากแยกขึ้นดอยอินทนนท์ประมาณ 6 ก.ม.  เป็นน้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูงประมาณ  100 เมตร 

                3. น้ำตกห้วยทรายเหลือง    ตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับน้ำตกแม่ปาน เป็นน้ำตกขนาดกลาง  มีน้ำไหลแรงตลอดปี บริเวณโดยรอบมีแมกไม้ใหญ่น้อยที่เหมาะแก่การพักผ่อน

                 4.  น้ำพุร้อนเทพพนม   อยู่บ้านอมขูด  หมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  37  ก.ม. 

                 5. น้ำออกรู   อยู่ริมแม่น้ำอวม  บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มประมาณ  8  ก.ม.  มีลักษณะเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลออกมาตลอดปี

                 6. พระเจ้าตนหลวง    เป็นพระพุทธรูปที่เคารพบูชาของชาวเมืองแจ่มมาแต่โบราณ   ซึ่งองค์พระเป็นศิลปแบบบางแสน   หน้าตักกว้าง 10 ศอก  5 นิ้ว  ประดิษฐานที่วัดกองกาน  หมู่ที่  7  ต. แม่ศึก   เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองแจ่ม   มีพิธีปิดทองในงานประเพณี   วันเพ็ญเดือน  8  เหนือ  และสรงน้ำในวันสงกรานต์ทุกปี

                 7. พระเจ้าแสนตอง  พระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย  สมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 20 นิ้ว สูง 23 นิ้ว ประดิษฐานที่วัดเจียง หมู่ที่ 18 ต.ช่างเคิ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ  2  ก.ม.  ประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่มให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก

                  8. โบสถ์กลางน้ำ   ตั้งอยู่ที่วัดพุทธเอ้น   หมู่  6  ต.ช่างเคิ่ง  เป็นโบสถ์ไม้เก่าแก่ตั้งอยู่กลางน้ำ   แต่เดิมใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้จะมีตาน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำใสสะอาดไหลออกตลอดทั้งปี  ชาวอำเภอแม่แจ่มนิยมนำน้ำไปบริโภค

                 วัดพุทธเอ้น  ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์น้ำ” ลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมายเหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก โบสถ์น้ำนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว คติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการบวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว บริเวณด้านหลังโบสถ์น้ำมีวิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสกุลไทยใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงภาพเดียว เหนือประตูทางเข้าด้านหลัง

                   9.  ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต. ท่าผ่า  เป็นศิลปกรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปกรรมท้องถิ่นที่มีค่ามาก   ซึ่งมีทั้งหมด  5  ภาพ  ฝีมือการเขียนจัดอยู่ในช่างสายเงี้ยวหรือไทยใหญ่

                  วัดป่าแดด  ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ วาดโดยช่างแต้มชาวไทยใหญ่ เป็นเรื่องพุทธประวัติ และชาดกต่างๆ วิหารหลังนี้สร้างขึ้น พร้อมกับการสร้างวัด เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2400

                 10. กิจกุฎวัดยางหลวง  ตั้งอยู่ในอุโบสถ์วัดยางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  4  ก.ม. คำว่า  “กิจกุฎิ”  สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภูเขา   “กิจกูฎ”  ในประเทศอินเดียซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จฯ  ไปนั่งวิปัสนาอยู่ในถ้ำ  สิ่งที่น่าสนใจมีอยู่  3  ประการ   คือ

                                10.1.   ลวดลายปูนปั้นรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นศิลปแบบลังกาที่ที่งดงามและหาดูได้ยาก

                                10.2.  บริเวณตรงกลางของกิจกุฎ  เป็นซุ้มประดิษฐานของพระพุทธรูป ด้านหน้าของซุ้มสร้างเป็นกู่  (เจดีย์)

                                10.3.  จารึกบนฐานพระพุทธรูป บอกถึงปีที่มีการเฉลิมฉลองซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2026   ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช  หรือประมาณเมื่อ 500 ปีก่อน

                    วัดยางหลวง  ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดด ไม่ไกลกันมาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ “ยาง” เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่น่าสนใจ คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน

                   11.  น้ำตกห้วยน้ำดัง  บ้านสามสบ  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าผา เป็นน้ำตกที่ค้นพบใหม่

                   12.  วัดกองกาน  อยู่ห่างจากวัดพุทธเอ้นประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมีพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี พระเจ้าตนหลวงนี้ เป็นแบบล้านนา และมีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่แจ่ม ตัววิหารเป็นไม้ และหลังคามุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ

                  13.  วัดกองแขก  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตร บนถนนสายฮอด-เม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พริกจังหวัดลำปาง ชาวเชียงแสน จากเชียงราย ชาวน่าน เชียงคำ เป็นต้น เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้น การก่อสร้างวัด และศาสนสถานก็เกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะวิหารวัดกองแขกที่เก่าแก่ไม่น้อยกว่าร้อยปี เป็นฝีมือช่างชาวลำปางที่อพยพ มาอยู่ด้วยกัน และที่สำคัญคือภาพจิตรกรรมฝาผนังคอสองของวิหารนั้น มีความแปลกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวแม่แจ่มก็ว่าได้ เพราะภาพแต่ละภาพนั้นจิตรกรได้ใส่อารมณ์ตวัดปลายภู่กันอย่างเฉียบคมยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปพุทธประวัติ รูปเทวดาฟ้อนรำ และรูปชาดกต่างๆ

                  14. สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง  พืชพันธุ์ที่นำมาวิจัยที่นี่ต่างมีฤดูกาลติดดอก และพักตัวผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี ไม่ว่าวันหยุดพักผ่อนจะเป็นช่วงเดือนไหน เมื่อมาที่นี่เป็นไม่เสียเที่ยว เพราะถึงจะพลาดชมความงามของดอกซากุระ นักท่องเที่ยวก็จะได้ชิมสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษสดจากไร่แทน หรือ ถ้ามาไม่ทันช่วงท้อติดผล ก็จะได้เห็นความงามของดอกสาลี่สีขาว และไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์พร้อมกับนั่งจิบชาทอดอารมณ์ ชมวิวบนยอดดอย ยิ่งบนดอยสูงอย่างที่แม่จอนหลวงนี้มีการปรับแต่งพื้นที่แบบขั้นบันได ช่วยขยายมุมมองทัศนียภาพโดยรอบได้กว้างยิ่งขึ้น 

                  15. สวนป่าแม่แจ่ม  เป็นสวนป่าอีกแห่งหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 มีเนื้อที่ประมาณ 6,932 ไร่ ปัจจุบันสวนป่าแม่แจ่มได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีลำน้ำแม่แจ่มที่ไหลผ่านในเขตสวนป่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล่องแพ, ปั่นจักรยานเสือภูเขา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทางสวนป่าได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาเยือน อย่างครบครัน มีแคมป์ไฟ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในยามค่ำคืน นอกจากนี้ทางสวนป่าแม่แจ่มยังสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กับนักเรียน หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ และยังสามารถจัดประชุม หรือสัมมนาของภาครัฐและเอกชนได้อีกด้วย 

 
กิจกรรมการท่องเที่ยว

                   1. งานมหกรรมผ้าตีนจกอำเภอแม่แจ่ม  เป็นงานที่ชาวอำเภอแม่แจ่มได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ  คือ

                   1.1  มีการจัดแสดงภูมิปัญญาของชาวอำเภอแม่แจ่ม   ได้แก่

                         -  การทอผ้าตีนจกซึ่งมีลวดลายงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอำเภอแม่แจ่ม

                      -  ผลิตภัณฑ์จากชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ  ได้แก่  เผ่ากะเหรี่ยง  ละว้า  ม้ง  ลีซอ

                      -  กระบวนการการผลิตผ้าฝ้ายด้วยมือซึ่งเป็นวิธีการที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

                   1.2  การประกวดลวดลายของผ้าตีนจก

                   1.3  การประกวดนางงามผ้าตีนจก   และธิดาชาวเขา

                   1.4  การประกวดขบวนผ้าตีนจก  ซึ่งประดับด้วยผ้าตีนจก

                   1.5  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  

                   1.6  การออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์จากชาวเขาเผ่าต่างๆ 

                   1.7  การแสดงบนเวที  เช่น ดนตรีพื้นเมือง  ซอ  การฟ้อนรำของชาวเขาเผ่าต่างๆ

  

2.  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

                     เดินป่า – นั่งช้าง – ล่องแพ - ชมไพร  เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ  โดยเริ่มจากเดินทางพักค้างคืนที่บ้านแม่สะงะ  หมู่ที่ 15  ตำบลแม่นาจร  1  คืน  สัมผัสกับวิธีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง     รุ่งเช้าออกเดินทางโดยการเดินเท้าจากบ้านแม่สะงะไปบ้านแม่มุก  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  สัมผัสกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ชาวเขาได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้  จากนั้นนั่งช้างที่บ้านแม่มุกเดินทางผ่านเส้นทางตามป่าเขาไปยังสบมุก  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร   พักค้างคืนที่สบมุก  1  คืน แล้วขึ้นแพไม้ไผ่ล่องไปตามลำน้ำแจ่ม ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมสองฝั่งลำน้ำระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ก่อนขึ้นฝั่งที่บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร

ปฏิทินข้อมูลด้านประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

              อำเภอแม่แจ่มจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดั่งเดิมและปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมทั่วไปตลอดทั้งปี สรุปได้  ดังนี้

ชื่อกิจกรรม

สถานที่จัด

วัน/เดือน/ปี

๑.วันขึ้นปีใหม่

 

๒.งานขึ้นปีใหม่ของแต่ละเผ่า

๓.งานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก

๔.ประเพณีเผาหลัวพระเจ้า

๕.วันมาฆบูชา

๖.ประเพณีปอยหลวง

๗.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๘.วันกตัญญู(ผู้สูงอายุ)

 

๘.ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแสนตอง

๙.ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

๑๐.ประเพณีสรงน้ำพระธาตุช่างเคิ่ง

๑๑.ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง

๑๒.รดน้ำดำหัวนายอำเภอ

๑๓.งานปอยลูกแก้วประจำปี

๑๔.ประเพณีปี๋ใหม่หน้อย

 

 

๑๕.ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา

๑๖.ประเพณีตานก๋วยสลาก

๑๗.ประเพณีลอยกระทง

๑๘.ประเพณีตานข้าวใหม่

๑๙.วันวิสาขบูชา

๒๐.วันอาสาฬหบูชา

 

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

แต่ละหมู่บ้าน

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ต.ท่าผา ,วัดยางหลวง,วัดป่าแดด

ทุกวัดในอำเภอแม่แจ่ม

วัดที่มีกิจกรรม

วัดกู่,วัดป่าแดด,วัดนาฮ่อง

วัดบุปผาราม,วัดช่างเคิ่ง

วัดแม่นาจร

วัดเจียง

ทุกหมู่บ้าน

วัดช่างเคิ่ง

วัดกองกาน

ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ทุกวัด

บ้านพร้าวหนุ่ม,บ้านสันหนอง

บ้านเจียง,บ้านทุ่งยาว,บ้าน       แม่นาจร

ทุกวัด

ทุกวัด

ทุกวัดและเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

ทุกวัด

ทุกวัด

ทุกวัด

๑ มกราคม  ของทุกปี

 

เดือนธันวาคม-มกราคมทุกปี

กุมภาพันธ์ของทุกปี

กุมภาพันธ์ทุกปี

ตามปฏิทิน

มีนาคม-เมษายนทุกปี

๑-๓๐เมษายนของทุกปี

๑๓ เมษายนของทุกปี

 

๑๓ เมษายนของทุกปี

๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี

๑๖ เมษายนของทุกปี

๑๗เมษายนของทุกปี

๑๘เมษายนของทุกปี

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

 

 

เทศกาลเข้าพรรษา

เดือนกันยายนทุกปี

เดือนพฤศจิกายนทุกปี

เดือนพฤศจิกายนทุกปี

ตามปฏิทิน

ตามปฏิทิน

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ยังไม่ได้รับพัฒนา

น้ำแม่ออกรู

- การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ติดกับริมถนนใหญ่ หางจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มประมาณ  ๘  กิโลเมตร

- ที่พัก  ไม่มี

- สิ่งอำนวยความสะดวก  มีห้องน้ำของชาวบ้านให้บริการ  มีน้ำที่สามารถบริโภคได้

- สิ่งที่ดึงดูดใจ  ก็คือเป็นสายน้ำที่ออกจากเทือกเข้าที่เรียกว่าน้ำออกรู สถานที่รมรื่นมีต้นไม้ใหญ่มากมาย

- กิจกรรม  สามารถเป็นที่พักผ่อนได้   สามารถทำเป็นที่สอนว่ายน้ำให้แก่เด็กได้   เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าเคารพของชาวบ้านทุ่งยาว

แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านประชาสัมพันธ์

(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่)

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690817