Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเชียงดาว

1.          ดอยหลวงเชียงดาว

                รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไกลออกไปจนสุดลูกตาทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอเชียงดาว จะเห็นเทือกเขายาวเหยียดสลับซับซ้อน        ตั้งตระหง่านอยู่เรียงรายกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ มีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ และสูงต่ำไม่เท่ากัน แต่มีขุนเขาอยู่ลูกหนึ่ง ตั้งตระหง่านสูงโดดเด่นประหนึ่งจะเสียดยอดแทงทะลุฟ้า ชั่วนาตาปี จะซ่อนยอดอยู่ใน    ปุยเมฆสีขาวสะอาดตา นั้นคือ ดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งนักธรณีวิทยาได้ทำการสำรวจและวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,180 เมตร ตามหลักฐานในแผนที่ประเทศไทย และภายใต้ภูเขาลูกนี้เองมีถ้ำใหญ่น้อยซ่อนเร้นอยู่จำนวนมาก และมีถ้ำหนึ่งใหญ่โตรโหฐาน มีประวัติอันแสนมหัศจรรย์  ด้วยตำนานรักอันเลื่องลือ  ของ  “ เจ้าหลวงคำแดง  ” ราชันย์แห่งอสูรเทพ ทางเข้าไปสู่ถ้ำหลวงเชียงดาวอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอระหว่างกิโลเมตรที่ 71 – 72 ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง มีป้ายบอกไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากปากทางแห่งนี้เป็นทางลาดด้วยแอสฟัลต์ยาวประมาณ 5 กม. ก็ถึงบริเวณลานกว้างหน้าถ้ำ ดอยหลวงเชียงดาวเป็นภูเขาที่สูง ลักษณะของยอด      เป็นยอดตัดไม่แหลมเหมือนภูเขาทั่วไป ดูไปคล้ายเป็นภูเขาสูงยอดหักทะลายลงมา มีความสวยงามและมีสีครามเข้ม        ปนเขียวขจีด้วยหมู่พฤกษานานาพันธุ์ขึ้นเขียวชอุ่มตลอดปี แม้บริเวณถ้ำก็ร่มรื่นเยือกเย็น ป่าในเทือกเขานี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ นานาชนิด เป็นดอยที่มีสัญลักษณ์ของอำเภอเชียงดาวก็ว่าได้ ดอยอีกลูกหนึ่งติดต่อไปทางทิศเหนือสูงรองลงมาจากดอยหลวงเชียงดาวเรียกว่า  ดอยนาง  ซึ่งมีประวัติเรื่องราวเกี่ยวพันกับดอยหลวงเชียงดาว

การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว เดินทางโดยใช้เส้นทางไปสู่ ตำบลเมืองคอง เข้าไปเส้นทางเดียวกับถ้ำเชียงดาว

ที่ตั้ง ลักษณะเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว              สำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแบบเส้นทางป่า สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริง เมื่อถึงยอดดอยจะพบกับอากาศที่เย็นสบาย และบริสุทธิ์ ในตอนกลางวันจะมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน และในบางวันที่อุณหภูมิต่ำจะมีเมฆหมอกลอยปกคลุมทั่วไปหมด นอกจากนี้ในช่วงพระอาทิตย์ตกยังเป็นบรรยากาศที่สวยงามยากจะบรรยายได้ ช่วงกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นประมาณ 5 – 10 องศาเซลเซียส ต้องก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ตอนเช้าจะมีหมอกเกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าสวยงามราวหิมะตก

 

2.  ถ้ำเชียงดาว

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ค้นพบสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณในถ้ำ    เชียงดาวครั้งแรกประมาณ พ.ศ . 2178 หรือประมาณ 366 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นบ้านเมืองร้างไป ต่อมามีการค้นพบในครั้ง     หลัง ๆ อีกหลายครั้ง    เมื่อประมาณ   300   ปีก่อน   มีพระภิกษุองค์หนึ่งกับฆราวาสอีกคนหนึ่ง      มีความปรารถนาและศรัทธาแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้พากันไปสร้างพระพุทธรูปไว้สำหรับให้ผู้คนทั่วไปกราบไหว้บูชาในถ้ำแห่งนี้ และก็ได้เป็นพระพุทธรูปไว้สำหรับให้ผู้คนทั่วไปกราบไหว้บูชาในถ้ำแห่งนี้ และก็ได้เป็นพุทธรูปเก่าแก่    ที่มีประชาชนทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาสักการบูชาตราบเท่าทุกวันนี้ พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง  3   ศอกเศษ   สูง  4  ศอก และระฆังทองเหลืองขนาดย่อมอีก 1 ใบ สลักชื่อไว้ว่า “พระครูบาประธรรมปัญโญและ      พ่อแสนปีระตำนาน”  อักษรที่จารึกเป็นอักษรขอม ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2468 มีพระภิกษุ 2 รูป มาจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ  พระครูสังฆ์มาจากวัดเจดีย์หลวง และพระยาหมื่น มาจากสำนักวัดหอธรรม ได้มาเที่ยวที่ถ้ำเชียงดาว     ได้พบพระพุทธรูปและระฆังได้อ่านจารึกดูก็ทราบเรื่องพระครูบาประธรรมปัญโญกับพ่อแสนปีระตำนานได้มาสร้างและค้นพบถ้ำนี้เป็นครั้งแรก

 

การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 5 กิโลเมตรเข้าไปทางหมู่บ้านบ้านถ้ำ   ทางเข้าอยู่บริเวณข้างโรงแรมเชียงดาวอินท์ จากปากทางจะผ่านวัดด้านซ้ายมือ และโรงเรียนบ้านถ้ำ เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถประจำทาง (รถเหลือง)โดยสามารถเช่าเหมาได้ที่ท่ารถ บริเวณหน้าสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ     เชียงดาว ค่าบริการประมาณ 100 บาท

ลักษณะเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว      เป็นสถานถ้ำที่มีความสวยงามตามธรรมชาติหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ สวยงามแปลกตา ประกอบไปด้วยถ้ำเล็ก ๆ หลายถ้ำคือ ถ้ำม้า ถ้ำน้ำ ถ้ำแก้ว และถ้ำพระนอน บริเวณหน้าถ้ำจะมีน้ำไหลออกมาเป็นอ่างน้ำใสสะอาดมองเห็นปลาสวยงามตัวโตหลากพันธุ์เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่จับจ่ายซื้อของฝากประเภทสมุนไพรพื้นบ้านและของป่ามากมาย

 

3.  พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรเมืองงาย

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว  เป็นสถานที่สำหรับบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงดาว จะมีการดำหัวพระสถูปฯ ทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี และมีการบวงสรวงทุกวันที่ 25 มกราคม นอกจากนี้ยังมีค่ายพระองค์ดำ ซึ่งเป็นที่บรรจุอาวุธและเครื่องทรงจำลองให้ได้เข้าชมอีกด้วย มีหุ่นปั้นรูปสมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา

ตั้งอยู่   หมู่ที่ 2   ตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

เปิดบริการให้เข้าชมเวลา  05.00 น.  ปิดเวลา 19.00 น.

 

4.  น้ำตกศรีสังวาลย์

       ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอเชียงดาว        ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 79 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 79 (ปากทางบ้านเมืองงาย) แล้วเดินทางต่อไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตรก่อนถึงบ้าน      นาหวาย ทางเข้าอยู่เยื้อง สถานีตำรวจภูภรนาหวายเลี้ยวซ้ายเข้าไป 150 เมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยาน และเดินเท้าอีกประมาณ 20เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกบ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น้ำตกหินปูนที่สามารถเดินไต่ขึ้นไปบนน้ำตกได้ เพราะไม่มีตระไคร่น้ำเกาะอยู่เลยบริเวณโดยรอบสามารถตั้งเต็นท์พักแรมได้ และนั่งรับประทานอาหารหรือพักผ่อนได้

      เปิดเวลา 08.00 น. ปิดเวลา 17.00 น.

 

5.  น้ำตกแม่แมะ

น้ำตกธรรมชาติ 10 แห่ง และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตคนอยู่กับป่าและธรรมชาติ

ตั้งอยู่ บ้านแม่แมะ  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง เดินทางจากอำเภอเชียงดาว ประมาณ 25 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเดินรถ และต่อด้วยเส้นทางเดินเท้าเข้าไปในป่า จุดเด่น สำหรับท่านที่ชอบความเป็นธรรมชาติจริง ๆ และต้องการความสวยงามของน้ำตก

 

6.  บ่อน้ำร้อนโป่งอาง

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ กลางป่าเขา มีสถานที่ให้อาบน้ำแร่ แช่น้ำแร่ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

ที่ตั้ง :  บ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนะ

ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ โทร. 0-5393-9738

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690803