Home ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยสังคม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ หัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน” โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าหลักสูตรอบรม พร้อมทั้งนักวิจัยในสถาบันฯ และวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_0538
IMG_0584
IMG_0619_01
IMG_0625_01
IMG_0633_01
IMG_0641_01
IMG_0662_01
 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งนักวิจัยกลุ่มล้านนาคดี นส.ธิตินัดดา จินาจันทร์ นส.สุวิภา จำปาวัลย์ และ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 ตุลา

IMG_0474_01
IMG_0475
IMG_0477
IMG_0480_01
IMG_0482
IMG_0484
 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งนักวิจัยกลุ่มล้านนาคดี น.ส.ธิตินัดดา จินาจันทร์ น.ส.สุวิภา จำปาวัลย์ และ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

IMG_0383
IMG_0391
IMG_0392
IMG_0397_01
IMG_0401_01
IMG_0403_01
 

รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาโครงการ “การจัดการปัญหายาเสพติดโดยชุมชน” กับแกนนำชุมชนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

IMG_0302
IMG_0307
IMG_0310_01
IMG_0318_01
IMG_0323
IMG_0326
IMG_0358_01
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693680