Home ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดกิจกรรมคืนข้อมูลเพื่อพัฒนาสื่อร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครู ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดกิจกรรมคืนข้อมูลเพื่อพัฒนาสื่อร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 กรกฏาคม 2556

CIMG1199

CIMG1207

CIMG1210

CIMG1218

CIMG1231

CIMG1234

 

 

 

รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่แตง

รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ
ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่แตง
ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบล แม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2556
IMG_8820
IMG_8820
IMG_8820
IMG_8820
IMG_8820
 

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำชุมชน

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำชุมชนในพื้นที่ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ กับ พื้นที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมริมของริเวอร์ไซด์ อ. เชียงของ จ. เชียงราย

IMG_9038

 

IMG_9055

 

IMG_9060

 

IMG_9071

 

IMG_9077

 

 

IMG_9081

 

รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่แตง ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบล เมืองคอง

รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่แตง ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบล เมืองคอง อ. เชียงดาว อ. เชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2556

 

IMG_9141

 

IMG_9141

 

IMG_9141

 

IMG_9141

 

IMG_9141

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 704009