Home ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ น.ส. จิราพร เรือนชุ่มเชย นาย วิชัย อินชุม และนาย จักรกฤษณ์ บุญตระกูลพูนทวี เก็บข้อมูลชาติพันธ์ไทใหญ่ ณ วัดสันป่าก่อ

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ น.ส. จิราพร เรือนชุ่มเชย นาย วิชัย อินชุม และนาย จักรกฤษณ์ บุญตระกูลพูนทวี เก็บข้อมูลชาติพันธ์ไทใหญ่

ณ วัดสันป่าก่อ อ. เมือง จ. เชียงราย 13 มิถุนายน 2556

IMG_8949

IMG_8970

IMG_8965

 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและทีมงานพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับแกนนำชุมชน

ดร.วิชุลดา มาตันบุญหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและทีมงานพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับแกนนำชุมชน ต. เขือนผาก ณ โรงพยาบาลชุมชนเขือนผากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพร้าวโมเดล อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2556

IMG_8941

IMG_8908

IMG_8915

 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม โครงการพร้าวโมเดล

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม โครงการพร้าวโมเดล ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ณ วัดโหล่งขอด ต. โหล่งขอด อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2556

IMG_8908

IMG_8915

IMG_8924

IMG_8929

IMG_8934

IMG_8939

 

 

 

 

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ จัดอบรมสถานการณ์ความุรนแรงต่อเด็กและสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญและนางสาวจิราพร เรือนชุ่มเชยพร้อมทีมงาน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
IMG_8786
IMG_8722
IMG_8733
IMG_8683
IMG_8743
IMG_8770
IMG_8775
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 704009