Home ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ประสานงานกลุ่มติดตามโครงการและจัดกิจกรรมวิเคราะความต้องการของเยาวชน

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเกษตรอินทรีย์ของเยาวชน  รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันมะหาพน อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะหาพน อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

sanmahapon_1

sanmahapon_2

sanmahapon_3

sanmahapon_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานกลุ่มวางแผนการบูรณาการกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่เทศบาลหนองป่าครั่ง

โครงการพื้นที่นอกเวลาสำหรับเยาวชน โดย ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ ร่วมกับทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมวางแผนการบูรณาการกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่เทศบาลหนองป่าครั่งกับเจ้าหน้าที่เทศบาล  แกนนำชุมชน และแกนนำเด็กเยาวชนในพื้นที่  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.30-20.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา  เทศบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

IMG_9140-2

IMG_9141-2

IMG_9142-2

IMG_9138-2

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ผู้ประสานงานกลุ่ม ร่วมจัดอบรมงานวิจัย

 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ผู้ประสานงานกลุ่ม ร่วมจัดฝึกอบรมงานวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาพร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน
ในวันที่ 13-14 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 

py1

py2

py3

py4

py5

py7

py8

py9

py10

py122


 

โครงการขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการคุ้มครองเด็ก อ.เทิง จ.เชียงราย

tung_1
ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ  และทีมงานจัดประชุมชี้แจงโครงการและสร้างทีมงานในพื้นที่ โครงการ "ขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน (ปีที่ 1)" วันที่ 23 ธันวาคม 2553
ณ สำนักงานเทศบาลเวียงเทิง อ.เทิง จังหวัดเชียงราย

tung_2
tung_3
tung_4
tung_5
tung_6
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 704013