Home ข่าวทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นส.จิราพร เรือนชุมเชย พร้อมด้วยทีมงานจัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ “การพัฒนากลไกในระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 1)” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

IMG_0004
IMG_0047
IMG_0050
IMG_9972_01
IMG_9992_01
IMG_9942
IMG_0132_01
IMG_0133_01
 

สถาบันวิจัยสังคมจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ภาคเหนือรุ่นที่ 2 / 2556 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร รวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

สถาบันวิจัยสังคมจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ภาคเหนือรุ่นที่ 2 / 2556 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร รวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 IMG_9861

IMG_9866

IMG_9870

IMG_9883

IMG_9873

IMG_9879

IMG_9895

 

 

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เก็บข้อมูลโครงการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์ไทพื้นราบในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เก็บข้อมูลโครงการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์ไทพื้นราบในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556

IMG_9791

IMG_9786

IMG_9768

 

IMG_9801

IMG_9812

IMG_9807

 

โครงการการบริหารจัดการน้ำจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแม่แตง ณ ห้องประชุมอำเภอ เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

โครงการการบริหารจัดการน้ำจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแม่แตง ณ ห้องประชุมอำเภอ เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

IMG_9691

IMG_9680

IMG_9714

IMG_9711

 

IMG_9708

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 704016