<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 

สตรีศรีล้านนา

          นอกจากศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและมีคุณค่ามหาศาลแล้ว บนผืนแผ่นดินล้านนายังมีมรดกอันล้ำค่าอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป นั่นก็คือ สตรีล้านนา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการกล่าวขานว่า มีความงดงาม ทั้งรูปร่างหน้าตาและกิริยาวาจา แต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลักษณ์ ภายนอกเท่านั้น เพราะมีสตรีล้านนาจำนวนไม่น้อยที่ไม่เพียงแต่มี รูปสมบัติครบถ้วน หากยังมี ความรู้ความสามารถเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกด้วย จนได้รับยกย่องจากลูกหลานล้านนาให้เป็น “สตรีศรีล้านนา” บุคคลดังกล่าวเหล่านี้มีทั้ง กษัตริย์ พระราชวงศ์ และสามัญชน

กษัตริย์
พระราชวงศ์
สามัญชน


   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com