<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 
     
เจ้าอุบลวรรณา
นักธุรกิจหญิงผู้เฉียบแหลม

เจ้าอุบลวรรณา หรืออุบลวัณณา เป็นธิดาของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ลำดับที่ 6 กับแม่เจ้าอุสาห์ และเป็นขนิษฐาของแม่เจ้าทิพเกสร เป็นสตรีที่ได้รับยกย่องว่ามีความเฉียบแหลมทางธุรกิจอย่างยิ่งในยุคสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ครองเชียงใหม่


พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ กับแม่เจ้าอุสาห์

จากเอกสารโบราณกล่าวว่า เจ้าอุบลวรรณา เป็นเจ้าหญิงที่ทรงสิริโฉม และมีเสน่ห์ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถด้านเย็บปักถักร้อยและการดนตรี อันเป็นคุณสมบัติของสตรีชั้นสูงในยุคนั้นแล้ว ยังมีความเฉลียวฉลาดในการคบหาสมาคมกับผู้คน มีมารยาทสังคมที่งดงาม รู้จักเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆจากชาวต่างชาติที่มาติดต่อด้วย อาทิ ได้หัดพูดภาษาอังกฤษจนสามารถใช้การได้ ดังบันทึกของ คาร์ล บอค นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ กล่าวว่า
“…เจ้าหญิงอุบลวรรณาเป็นผู้สนับสนุนมิชชันนารีเป็นอย่างดี ทั้งนี้มิใช่เพราะเธอเลื่อมใส หากแต่เธอฉลาด มองเห็นข้อได้เปรียบในการคบหาสมาคมกับชาวต่างประเทศ…”
เจ้าอุบลวรรณาเป็นผู้ที่เล็งเห็นการณ์ไกลในเชิงธุรกิจการค้าต่างๆ ดังปรากฏว่า เมื่อครั้งที่มีชาวจีนยื่นขออนุญาตผูกขาดการต้มเหล้า ซึ่งเจ้าอุบลวรรณาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นั้น แม่เจ้าทิพเกสรได้ล้มป่วย จึงมีการจัดพิธีทรงเจ้าเข้าผีขึ้นตามความเชื่อของคนสมัยนั้น โดยมีเจ้าอุบลวรรณาเป็น “ม้าขี่” (ร่างทรง) วิญญาณที่มาเข้าร่างทรงแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่จะอนุญาตให้คนจีนผูกขาดการต้มเหล้า ทั้งยังได้ขู่สำทับด้วยว่า หากมีการอนุญาตจะเกิดเหตุใหญ่ร้ายแรงกว่านี้ และการที่แม่เจ้าทิพเกสรเจ็บป่วยครั้งนี้เป็นเพียงการสั่งสอนเท่านั้น เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นกลอุบายของเจ้าอุบลวรรณา อย่างไรก็ตามก็ทำให้ล้มเลิกการผูกขาดการต้มเหล้าไป
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเรื่องเล่ากันว่าเจ้าอุบลวรรณาเคยปลอมตัวเป็นชายไปกับขบวนพ่อค้าเพื่อไปค้าขายที่เมืองมะละแหม่งอีกด้วย
นอกจากนี้ จากบันทึกของเจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี กล่าวว่า เจ้าอุบลวรรณาเป็นผู้ขอให้ พระเจ้ากาวิโลรสฯ ซื้อป่าไม้ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจดแดนพม่า และป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด แล้วให้ฝรั่งเช่า และยังเป็นกำลังสำคัญในการตั้งโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานทอผ้า โรงทำเครื่องเงิน โรงแกะสลักไม้ โรงต้มเหล้า ฯลฯ ทำให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ และมีเงินภาษีบำรุง บ้านเมือง

การทำป่าไม้ในสมัยก่อน


คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของเจ้าอุบลวรรณา คือ มีใจกว้างและมีเมตตา โดยได้ให้ความเมตตา อุปการะ เอาใจใส่ ดูแล พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นอย่างดี เพราะกำพร้ามารดา (แม่เจ้า ทิพเกสร) ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี และเมื่อพระราชชายาฯ เข้าเฝ้าถวายตัวในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอุบลวรรณาก็ได้ประทานค่าตอไม้อันเป็นรายได้ส่วนของท่านเองแก่พระราชชายาฯ เป็นของขวัญ และเพื่อเป็นการประดับพระเกียรติยศของพระราชชายาอีกด้วย
เจ้าอุบลวรรณาสมรสกับเจ้ามหาวงษ์ มีบุตรธิดา 5 คน คือ เจ้าหญิงห่าน เจ้าหญิงแพร
เจ้าสุขเกษม เจ้าน้อยธรรมวงษา และเจ้าหญิงเต่า


   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com