:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 
     
นางในวรรณกรรมล้านนา

          ผู้หญิงที่เป็นนางเอกในวรรณกรรมล้านนานั้น โดยมากมีที่จากชาดกพื้นบ้านเรื่องต่างๆ บทบาทของนางเอกแต่ละคน อาจจะโดดเด่นมากบ้าง น้อยบ้าง แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของชาดกที่โบราณาจารย์คิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ประพันธ์ ต้องการเน้นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระเอกมากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ นางเอกในชาดกพื้นบ้านของล้านนา จึงค่อนข้างจะเรียบร้อย และไม่หวือหวามากนักนางในวรรณกรรมล้านนา
นางเกียงคำ (นางเกี๋ยงคำ) นางเขมา และนางคันธา นางแว่นแก้ว
นางฆารวี นางทิพเกสร (นางทิพไกสร) นางบัวคำ
นางปถวี นางผมหอม นางมาลา และนางแก่นจัน
นางมุกขวดี นางรจนา นางรัตนาพิมพา
นางวัณณะคำฟู นางวัณณะมาลี นางวิมาลา
นางสิริมติ นางสุภาตา นางอุสสา (นางอุษา)


   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com