หน้าหลัก | พุ่งตามกระแส | แล้วเราก็ปรึกษากัน | รุ่นใหญ่สนทนา | เก็บมาฝาก | Rose's Corner | แบบทดสอบ |
   
   
 

Thaimental.com
update ทุกวัน

สาระน่ารู้
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

เก็บมาฝาก
ทุกวันอังคาร พฤหัส

พุ่งตามกระแส
ทุกวันศุกร์

Rose's Corner
ทุกวันเสาร์

เชิญติดตามได้ทุกวัน


 

 


สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า

กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2545


 

สามารถขอรับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ที่

 1. โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่ง
 2. ศูนย์บำบัดรักษา หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สายด่วน 02-5317777
 • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ โทร.02-3291353  02-3291566
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 053-297976-7
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-245366
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ จ.สงขลา 074-467453   074-467468

    3. โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง

 • โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 02-4377061
 • โรพยาบาลราชานุกูล 02-2644696
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 02-2457798
 • โรงพยาบาลนิติจิตเวช 02-8899082
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 02-3941846
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา 02-5263342
 • โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ 053-276750
 • ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 053-890245
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม 042-593136
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 043-227422 ต่อ 3200
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 044-271671
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 045-312550-4 ต่อ 310
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 077-312991
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 056-267280


คลิกที่นี่ สำหรับรูปแบบที่เหมาะสำหรับการพิมพ์

คลิกที่นี่ เพื่อส่งบทความนี้ ไปให้เพื่อนของคุณ

หน้าหลัก | พุ่งตามกระแส (U-Life) | แล้วเราก็ปรึกษากัน | เก็บมาฝาก | Rose's Corner | แแบบทดสอบ | ผู้จัดทำ
ปัญหาชีวิตคู่ | การเลี้ยงดูเด็กเล็ก | เด็กวัยเข้าเรียน | วัยรุ่น | ผู้สูงอายุ | สารเสพติด | ปัญหาด้านอารมณ์
ปัญหาบุคลิกภาพ | ปัญหาการนอน | เพศศึกษา | โรคจิตเภท | โรคประสาท-เครียด | โรคซึมเศร้า | ปัญหาอื่นๆ

developed by Thai Medical Web co., ltd. all rights reserved.