ยาเสพติด          หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ  ที่เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ  แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่นต้องการเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง ซึ่งยาเสพติดนี้  อาจรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย
 


สำนักงาน ป.ป.ส.

   
 ยาเสพติดให้โทษ แบ่งตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
 
   
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน อาซีทอร์ฟีน อีทอร์ฟีน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน ฯลฯ
ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคอีน (โคเคน) โคเดอีน ฯลฯ
ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นตำรับยาที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ปรุงผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไอที่มีฝิ่นหรือโคเดอีน เป็นส่วนผสมยาแก้ท้องเสียที่มีไดฟีน็อคซิเลท เป็นส่วนผสม ฯลฯ
ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม
 

     
     
     
     
   
 ยาเสพติดแบ่งตามฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อร่างกาย แบ่งเป็น 4 ประเภท
 

   
1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น กลุ่มฝิ่น (ฝิ่นยา มอร์ฟีน โคเดอีน เฮโรอีน ฯลฯ) ยาระงับประสาท และยานอนหลับ (เซโคบาร์บิตาล อะโมบาร์บิตาล ฯลฯ) ยากล่อมประสาท (เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์ ฯลฯ) สารระเหย (ทินเนอร์น้ำมันเบนซิน ฯลฯ) เครื่องดื่ม มึนเมา (เหล้า เบียร์ วิสกี้ ฯลฯ)
2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน (โคเคน) บุหรี่ กาแฟ
3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย
4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ้นหรือหลอนประสาทผสมร่วมกัน เช่น กัญชา
 
     
     
     
   
 วัตถุออกฤทธิ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 

   
ประเภท 1 ดีเอ็มที เมสคาลีน แอลเอสดี เดตราไฮโดรแคนนาบินอล ฯลฯ
ประเภท 2 อีเฟดรีน เมธิลเฟนีเดท เซโคบาร์บิตาล เมธาควาโลน
ประเภท 3 อะโมบาร์บิตาล ไซโคลบาร์บิตาล กลูเตธิไมด์ เมโปรบาเมท ฯลฯ
ประเภท 4 บาร์บิตาล ฟีโนบาร์บิดาล ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์ ฯลฯ
 
     
     
     
   
 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
 
   

 

ฝิ่น http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind01.htm
http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=5413
http://www.healthnet.in.th/text/forum1/addict/pp12.htm
 

   

 

มอร์ฟีน http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind02.htm
http://www.thailabonline.com/drug-morphine.htm
 
   

 

เฮโรอีน http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind03.htm
http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=5409
http://www.healthnet.in.th/text/forum1/addict/pp15.htm
http://www.thailabonline.com/drug-heroine.htm
 

   

 

สารระเหย http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind04.htm
http://saksiri.hypermart.net/health/raheay.html
http://www.healthnet.in.th/text/forum1/addict/pp13.htm
http://www.thailabonline.com/drug-inhalant.htm
 
   

 

ยาบ้า http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind05.htm
http://www.md.chula.ac.th/public/medinfo/drug/mad/m1.html
http://www.healthnet.in.th/text/forum1/addict/pp14.htm
http://www.thailabonline.com/drug-amphetamine.htm
 

   

 

ยาอี ยาเลิฟ
เอ็คซ์ตาซี
http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind06.htm
http://www.dmbcrtaf.thaigov.net/noway/subpage238.htm
http://www.specialcrime.go.th/drugkind.htm
 
      โคเคน http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind07.htm
http://www.thailabonline.com/drug-cocaine.htm
   
   

 

กัญชา http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind08.htm
http://www.thailabonline.com/drug-cannabis.htm
http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=5411
   
   

 

กระท่อม http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind09.htm
http://www.dmbcrtaf.thaigov.net/noway/subpage236.htm
http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=5412
   
   

 

ยาเค http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind10.htm
http://www.thailabonline.com/drug-ketamine.htm
   
   

 

แอลเอสดี http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind11.htm
http://nakonthai.tripod.com/notFi.htm
   
   

 

D.M.T. http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind12.htm
http://203.155.49.35/info/sort/d11.php
   
   

 

เห็ดขี้ควาย http://www.oncb.go.th/document/p1-bykind13.htm
http://www.medplant.mahidol.ac.th/poison/hedkheek.htm
http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?Number=5414
   
   

 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจาก The Addiction Technology Transfer Center Network (ATTC)