หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
การขนข้าวเปลือกกลับบ้าน
 • การใช้แรงงานคน
 • การใช้แรงงานสัตว์
 • การใช้เกวียน
 •      หลังจากพัดข้าวเสร็จแล้ว ชาวไร่ชาวนาก็จะขนข้าวเปลือกกลับไปใส่ยุ้งฉาง การขนข้าวเปลือกจากไร่นานั้น มีการใช้ทั้งแรงงานคน และแรงงานสัตว์
  การใช้แรงงานคน
       การใช้แรงงานคนขนข้าวเปลือกกลับบ้านนั้น มี 2 ลักษณะคือการหาบ และ การแบก
  การหาบ
       ภาชนะที่ใช้ใส่ข้าวเปลือกเพื่อหาบกลับบ้าน ได้แก่ เปี้ยด และ บุง
  เปี้ยด
       เปี้ยด เป็นภาชนะเครื่องจักสานที่ใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ ตามแต่จะใช้งาน มีหูร้อยเชือกยาวสำหรับหาบคอน เปี้ยดมีหลายขนาด
       - “เปี้ยดแบน” เป็นเปี๊ยดที่มีขนาดเล็กที่สุด
       - “เปี้ยดฮาม” เป็นเปี๊ยดขนาดกลาง
       - “เปี้ยดหลวง” เป็นเปี๊ยดขนาดใหญ่
       ในการหาบข้าวเปลือกจากทุ่งนากลับไปบ้านนั้นจะใส่ข้าวเปลือกให้พอดีแต่ไม่เต็มเปี้ยดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกกระฉอกออกไป
  จากเปี้ยด ในระหว่างที่หาบไป


  :: เปี้ยดแบนก้นตื้น ::
  (ถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)


  :: เปี้ยดแบนก้นลึก ::
  (ถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)

  :: การหาบโดยใช้เปี้ยดฮาม ::
  (ภาพจากคุณบุญเสริม สาตราภัย)

  :: เปี้ยดหลวง ::

  :: การหาบข้าวเปลือกโดยใช้เปี้ยดหลวง ::
  (เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณบุญเสริม สาตราภัย)

  หน้าถัดไป >>>


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
  โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
  สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------