หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
การใช้แรงงานสัตว์
การใช้วัวต่าง ม้าต่าง
    การใช้แรงงานวัวในการขนส่ง เรียกว่า “วัวต่าง” การใช้แรงงานม้าเรียกว่า “ม้าต่าง” การใช้วัวต่างหรือม้าต่างมักใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ในการบรรทุกจะมีคานพาดกลางหลังของวัวหรือม้า ด้านข้างลำตัวของวัวหรือม้า มี “ต่าง” 2 “ต่าง” ด้านละต่าง การขนข้าวเปลือกโดยใช้ “วัวต่าง” ชาวไร่ชาวนาจะตักข้าวเปลือกใส่ต่าง แล้วยกขึ้นวางบนหลังวัว แล้วรองพื้นคานด้วยหมอน ซึ่งเรียกว่า “หมอนวัวต่าง” เพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างคานกับตัววัว

:: วัวต่างของชาวกะเหรี่ยง ::
(เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณนิพนธ์ บุญมี)

:: ม้าต่าง วัวต่าง ::
(ถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)
การใช้ช้าง
การใช้ช้างในการขนข้าวเปลือกกลับบ้านจะเอาข้าวเปลือกใส่กระสอบฝ้ายซึ่งเย็บขึ้นเองแล้วเอาใส่แหย่งบนหลังช้างหรือใช้ช้างลาก

:: ขนใส่หลังช้าง ::
(เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณนิพนธ์ บุญมี)

:: การใช้ช้างลาก ::
(เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณนิพนธ์ บุญมี)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------