ชื่อเทศบาลนคร อำเภอ จังหวัด ชื่อเว็บไซต์
เทศบาลนคร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น http://www.kkmuni.org/
เทศบาลนคร เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.chiangraicity.go.th/
เทศบาลนคร เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ http://www.chiangmaicity.org/
เทศบาลนคร เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.chiangraicity.org/
เทศบาลนคร ตรัง เมืองตรัง ตรัง http://www.trangcity.com/
เทศบาลนคร นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม http://www.nkpcity.com/
เทศบาลนคร นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม www.nkpcity.com/
เทศบาลนคร นครราชสีมา เมืองนครนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.koratcity.net/
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.nakhoncity.org/
เทศบาลนคร นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ http://www.nsm.go.th/
เทศบาลนคร นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี http://www.nakornnont.com/
เทศบาลนคร ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี http://www.pakkretcity.go.th/
เทศบาลนคร พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก http://www.phsmun.go.th/
เทศบาลนคร ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต http://www.phuketcity.go.th/
เทศบาลนคร ยะลา เมืองยะลา ยะลา http://www.yalacity.go.th/
เทศบาลนคร ระยอง เมืองระยอง ระยอง http://www.rayongcity.com/
เทศบาลนคร ลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง http://www.lampangcity.com/
เทศบาลนคร สงขลา เมืองสงขลา สงขลา http://www.songkhlacity.org/
เทศบาลนคร สงขลา เมืองสงขลา สงขลา www.songkhlamun.org/
เทศบาลนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่  สงขลา http://www.hatyaicity.go.th/
เทศบาลนคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร http://www.nakornsakhon.go.th/
เทศบาลนคร อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี http://www.udoncity.org/
เทศบาลนคร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชานี อุบลราชธานี http://www.cityub.com/