ชื่อ อบต.   อำเภอ จังหวัด Website
อบต. แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ http://www.mae-hiya.go.th/
อบต. สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ http://www.sanphesua.org/
อบต. สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ http://www.suthep.net/
อบต. เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ http://www.muangheang.com/
อบต. หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ http://www.nongbua.com/
อบต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ http://www.cherngdoi.com/
อบต. แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ http://thcity.com/org-maeka/
อบต. สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ http://www.sanpranet.com/
อบต. หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ http://www.nongfag.com/
อบต. หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ www.thai.net/nhongfag
อบต. บ่อหลวง   ฮอด เชียงใหม่ http://www.thai.to.boalaung/
อบต. เวียง เชียงแสน เชียงราย http://www.wiang.go.th/
อบต. ตับเต่า เทิง เชียงราย www.geocities.com/tuptaonew
อบต. ภูชี้ฟ้า เทิง เชียงราย http://www.phuchifa.cjb.net/
อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.maekhawtom.com/
อบต. แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.maeyaomail.com/
อบต. ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.doihang.com/
อบต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย www.thai.net/nanglae_cr
อบต. ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย www.thai.net/paoodonchai/
อบต. ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย http://www.huyjumpu.thaicity.com/
อบต. ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย http://www.greenobt.com/
อบต. แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย http://www.maerai.com/
อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย http://www.maesalongnai.go.th/
อบต. บัวสลี แม่ลาว เชียงราย http://www.buasalee.com/
อบต. ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย http://www.thakho.com/
อบต. ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย http://www.padad.5u.com/
อบต. วาวี แม่สรวย เชียงราย http://www.thai.to/vavee/
อบต. เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย http://www.nang-non.com/
อบต. แม่สาย แม่สาย เชียงราย http://www.tambolmaesai.thcity.com/
อบต. โป่งผา แม่สาย เชียงราย www.thai.to/pongpha1/
อบต. ดงมหาวัน กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย www.thai.net/abt_dongmahawan/
อบต. ต้า ขุนตาล เชียงราย http://www.ta.thaigov.net/
อบต. ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย http://www.tambonpatan.net/
อบต. หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี http://www.nongchumphol.com/
อบต. นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ http://www.tambon-nasanun.com/
อบต. โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย www.khokyai.com
อบต. ห้วยอ้อ ลอง แพร่ www.geocities.com/huyor_local
อบต. แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ http://www.maipark.com/
อบต. วังชิ้น วังชิ้น แพร่ http://www.wangchai.com/
อบต. บ้านหนุน สอง แพร่ http://www.bannoon.com/
อบต. แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน http://www.maeyuam.go.th/
อบต. แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ http://laemsak.20m.com/
อบต. นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ www.thcity.com/nanua_bill/
อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี http://www.chalae.go.th/
อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ http://thcity.com/localnako/
อบต. ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ http://www.tambon-tungklong.com/
อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร http://www.pangtawaisao.go.th/
อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร www.THCITY.COM/hindat/index.html/
อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร http://www.lankrabusuporganization.com/
อบต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น http://www.muangkao.com/
อบต. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น www.kkp.kku.ac.th/sila
อบต. แดงใหญ่ แดงใหญ่ ขอนแก่น http://www.dangyai.com/
อบต. โพธิ์ไชย  กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น www.kkp.kku.ac.th/khonkaen/pochai/
อบต. นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น http://www.otop-nanongtum.org/
อบต. เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี www.members.thai.net/kohkwang/index.htm
อบต. แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี http://obtslang.host.sk/
อบต. บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี www.se-ed.net/keigo/bangkaja/
อบต. พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี http://members.thai.net/plubpla/index.html
อบต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี http://members.thai.net/nongbua/
อบต. สรรพรส ขลุง จันทบุรี http://thcity.com/wangsaparos/
อบต. วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี www.geocities.com/wangmaiw
อบต. มะขามคู่ มะขาม จันทบุรี www.makham.thcity.com/makham/
อบต. วังแซม มะขาม จันทบุรี www.school.obec.go.th/wangsam
อบต. ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี http://www.tupchang.thcity.com/
อบต. หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา http://www.tambon-huasumrong.com/
อบต. เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา http://www.abt-samednua.org/
อบต. สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา http://singtotong.ccs.go.th/
อบต. ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา www.geocities.com/tasaarnobt/
อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี http://www.hnongheang.go.th/
อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี http://www.sattahip.net/
อบต. เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ www.thai.net/Phupa/
อบต. ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ http://www.tumbonlahan.org/
อบต. หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ http://members.thai.net/nongdon/Nongdon.html
อบต. โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ http://www.orbortor.com/
อบต. ด่านสวี สวี ชุมพร http://www.dansawi.com/
อบต. น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง http://thcity.com/numpud
อบต. บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง http://www.banpho.go.th/
อบต. คลองชีล้อม กันตัง ตรัง http://www.klongchelom.go.th/
อบต. หาดสำราญ กิ่ง อ.หาดสำราญ ตรัง http://www.hatsamran.go.th/
อบต. นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง http://www.nakhaosia.go.th/
อบต. ละมอ นาโยง ตรัง http://www.lamo.go.th/
อบต. เกาะช้าง กิ่ง อ.เกาะช้าง ตราด www.thaiinfonet.com/user/tambonkohchang
อบต. แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก http://www.maewaraung.th.gs/
อบต. บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก http://www.tambon-banyai.com/
อบต. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก http://www.tambon-srichula.com/
อบต. สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม www.Thai.net/newobt
อบต. รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม http://rangpigul.bizhat.com/
อบต. ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม http://members.thai.net/huaikwang/
อบต. บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม http://www.bangkrabou.com/
อบต. ลำพญา บางเลน นครปฐม http://www.lampaya.go.th/
อบต. ไร่ขิง สามพราน นครปฐม http://raikhing.freehomepage.com/
อบต. กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม http://www.kratumlom.th.gs/
อบต. บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม http://www.banklang.com/
อบต. หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม http://www.nongyat.com/
อบต. คำพี้ นาแก นครพนม http://www.kumpee.th.gs/
อบต. หนองแวง บ้านแพง นครพนม http://www.nongwaeng.com/
อบต. บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://thcity.com/bankoa
อบต. บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.banpho.com/
อบต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.abtbanmai.com/
อบต. บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.obtbanmai.com/
อบต. พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.pholkrang.com/
อบต. มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา www.pkorat.com/mrg/
อบต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.saosuranaree.com/
อบต. หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://nongbuasala.atspace.com/
อบต. หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.meaunwai.in-th.net/
อบต. ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา http://www.tambol.com/
อบต. สีดา กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา http://www.tambonsida.in.th/
อบต. กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา http://kudpimarn.5u.com/
อบต. ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา http://www.takean.5u.com/
อบต. กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา http://www.katumrai.thcity.com/
อบต. หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา http://members.thai.net/niruto/
อบต. ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา http://thcity.com/huaythalang/
อบต. เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช http://www.chiankhao.go.th/
อบต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช http://www.dontro.go.th/
อบต. ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช http://www.thangphun.go.th/
อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช http://www.abtsuanluang.go.th/
อบต. เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช http://www.chianyai.go.th/
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช http://www.machaoyuhou.go.th/
อบต. ควนชะลิก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช http://www.khuanchalik.go.th/
อบต. บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช http://www.bannern.go.th/
อบต. ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.chaimontree.go.th/
อบต. กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.kampangsao.go.th/
อบต. ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.tharua.go.th/
อบต. ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.tharai.go.th/
อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.paknakhon.go.th/
อบต. สวนขัน กิ่ง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช http://www.suankan.go.th/
อบต. กะหรอ กิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช http://www.karhaw.go.th/
อบต. นาเหรง กิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช http://www.nareng.go.th/
อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช http://www.khanom.go.th/
อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช http://www.namobun.go.th/
อบต. ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.saira.go.th/
อบต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.chawang.go.th/
อบต. นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.nakhliang.go.th/
อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.naware.go.th/
อบต. ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.huaiprik.go.th/
อบต. เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช http://www.kohkhan.go.th/
อบต. ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช http://www.tapraja.go.th/
อบต. บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช http://www.bantoon.go.th/
อบต. โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช http://www.phothong.go.th/
อบต. กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช http://www.klai.go.th/
อบต. ดอนตะโก   ท่าศาลา นครศรีธรรมราช http://www.dontako.go.th/
อบต. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช http://www.thasala.go.th/
อบต. ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช http://www.chamailocal.com/
อบต. ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช http://www.tiwang.org/
อบต. ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช http://www.parakum.go.th/
อบต. หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช http://www.hulong.go.th/
อบต. ทอนหงษ์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช http://www.tonhong.go.th/
อบต. บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช http://www.banhoh.go.th/
อบต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช http://www.promlok.go.th/
อบต. อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช http://www.inkeree.go.th/
อบต. เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช http://www.khaopra.org/
อบต. เขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช http://www.khaochumthongcity.go.th/
อบต. ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช http://www.khuanchum.go.th/
อบต. ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช http://www.khuanpang.go.th/
อบต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช http://www.khuntala.go.th/
อบต. ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช http://www.thadee.go.th/
อบต. เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช http://www.khaonoi.go.th/
อบต. เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช http://www.plien.go.th/
อบต. ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช http://www.chalong.go.th/
อบต. ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช http://www.thungsai.go.th/
อบต. ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช http://www.thungprang.go.th/
อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.kohpet.go.th/
อบต. แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.leam.go.th/
อบต. รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.ramkaw.go.th/
อบต. สตน หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.nhasaton.go.th/
อบต. หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.nhasaton.go.th/
อบต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช http://www.huasai.go.th/
อบต. สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ www.thai.net/sumrongchai
อบต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ http://www.nangfai.com/
อบต. กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส www.abtkawat.com 
อบต. เกียร์ สุคิริน นราธิวาส http://abtgear.250free.com/
อบต. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี www.tambol.com/bangkadee/
อบต. คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี http://www.kukot.go.th/
อบต. ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ http://www.paknampran.go.th/
อบต. วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี http://www.wangtakian.com/
อบต. หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี www.geocities.com/nongki67
อบต. เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา http://www.cc.domaindlx.cm/jedeekham
อบต. ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา http://www.romyen.thaimail.com/
อบต. สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา http://www.sanpamung.com/
อบต. แม่สุก แม่ใจ พะเยา www.maesuk.com/
อบต. ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา www.thai.net/sreetoy
อบต. ดงเจน กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา http://www.dongjen.com/
อบต. ห้วยแก้ว กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา http://www.huaikaew.net/
อบต. คุระ คุระบุรี พังงา http://www.thai.net/kura/index.htm
อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง www.geocities.com/jam93130/
อบต. โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง www.members.thai.net/kokmuang/
อบต. จองถนน เขาชัยสน พัทลุง http://www.jongthanon.go.th/
อบต. เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง http://www.khaojeak.go.th/
อบต. ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง http://www.rommuang.go.th/
อบต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง http://www.khuankhanun.go.th/
อบต. ชะมวง ควนขนุน พัทลุง http://www.chamung.go.th/
อบต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง http://www.tambondontray.go.th/
อบต. ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง http://www.thalenoi.go.th/
อบต. นาขยาด ควนขนุน พัทลุง http://www.nakhayad.go.th/
อบต. นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง http://www.napakho.go.th/
อบต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง http://www.pakpayoon.go.th/
อบต. โคกทราย ป่าบอน พัทลุง http://www.khoksai.go.th/
อบต. ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง http://www.thungnaree.go.th/
อบต. วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง http://www.wangmai.go.th/
อบต. หนองธง ป่าบอน พัทลุง http://www.nongthong.org/
อบต. ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง http://www.paphayom.go.th/
อบต. เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง http://www.khaoya.go.th/
อบต. ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง http://www.tapan.go.th/
อบต. แช่ช้าง สันกำแพง พัทลุง http://www.chaechang.com/
อบต. วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร http://se-ed.net/wanglum
อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก http://www.bungphra@ksc.th.com/
อบต. ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก http://thcity.com/plukrad/
อบต. วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก http://www.wongkong.go.th/
อบต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต http://www.rasada.org/
อบต. ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต http://www.rawai.org/
อบต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต http://www.phuket-vichit.com/
อบต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต www.phuket-maikao.th.org
อบต. ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต http://www.paklok.co.th/
อบต. กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร http://www.kuthae.th.gs/
อบต. ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร http://members.thai.net/khowang/
อบต. หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา www.thai.net/tambonnatham/
อบต. ตาชี ยะหา ยะลา www.thcity.com/tachee/
อบต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง www.tha.net/cn-rayong/
อบต. เนินพระ เมืองระยอง ระยอง www.thai.net/nurnpra/index
อบต. นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง www.thai.net/natakhawn/
อบต. เนินฆ้อ แกลง ระยอง www.thai.net/abtneunko/
อบต. คลองปูน แกลง ระยอง www.thai.net/waikwa/index.htm
อบต. พังราด แกลง ระยอง www.thai.net/phangrad2004/index.htm
อบต. วังหว้า แกลง ระยอง www.thai.net/wangwa-r/
อบต. ห้วยยาง แกลง ระยอง www.thai.net/arada777/TNDEY.htm
อบต. นิคมพัฒนา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง www.thai.net/baacbank2547.com
อบต. มะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง www.thai.net/makhamku
อบต. มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง www.thai.net/gunjeaw/index.htm
อบต. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง www.thai.net/tombonbangchang/index.htm/
อบต. พลา บ้านฉาง ระยอง http://www.palabeach.com/
อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง www.thcity.com/pluakdaedaeng/
อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง http://www.lahan.org/
อบต. ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง www.thai.net/iamhome/
อบต. ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง www.thai.net/payubnai/
อบต. เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/puppar_rbt/
อบต. คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี www.geocities.com/kungnamvon/
อบต. ดอนตะโก   เมืองราชบุรี ราชบุรี http://www.dontako.com/
อบต. น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/nampu47
อบต. บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/bang_pa/index.html
อบต. บ้านไร่   เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/banria/
อบต. หลุมดิน     เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/obtlpd/
อบต. คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี www.thai.net/clongtacot-abt/
อบต. ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี http://thcity.com/tummasan
อบต. แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี http://netcen.rimc.ac.th/kamaon/
อบต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี www.netcen.rimc.ac.th/chombung
อบต. ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี www.netcen.rimc.ac.th/pakchong/
อบต. แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี www.thai.net/phangpouy
อบต. บัวงาม   ดำเนินสะดวก ราชบุรี www.thai.net/buayang/
อบต. ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี www.geocities.com/prasatsith_sao
อบต. เบิกไพร  บ้านโป่ง ราชบุรี www.thai.net/bergpri/
อบต. หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี http://www.tambon-naongplamao.com/
อบต. ป่าไก่   ปากท่อ ราชบุรี www.thai.net.pakaiwebsite/
อบต. วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี http://www.watyangngam.net/
อบต. อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี www.thai.net/aunghein/
อบต. จอมประทัด   วัดเพลง ราชบุรี www.thai.net/jompratad-ato
อบต. ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง http://www.maipattana.com/
อบต. ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง http://www.laihin.com/
อบต. บ้านขอ  เมืองปาน ลำปาง http://www.bankho.com/
อบต. ต้นธงชัย  เมืองลำปาง ลำปาง http://www.tontongchai.com/
อบต. ทุ่งฝาย   เมืองลำปาง ลำปาง http://www.tungfaiy.com/
อบต. บ้านเสด็จ  เมืองลำปาง ลำปาง http://www.bansadaj.com/
อบต. พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง http://www.pichai-abt.com/
อบต. ทุ่งผึ้ง  แจ้ห่ม ลำปาง http://www.tungpeug.com/
อบต. บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง http://www.abtbansa.com/
อบต. วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง http://www.wichet.com/
อบต. แม่พริก แม่พริก ลำปาง http://www.maeprig-abt.com/
อบต. เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง http://www.viangtan.or.th/
อบต. ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง http://www.pongyangkok.com/
อบต. เกาะคา   เกาะคา ลำปาง  http://www.khokhasub.com/
อบต. ลำปางหลวง   เกาะคา ลำปาง  http://www.lampanglaung.com/
อบต. บ่อแฮ้ว   เมืองลำปาง ลำปาง  http://www.boahaew.com/
อบต. แจ้ห่ม  แจ้ห่ม ลำปาง  http://www.chaehom-abt.go.th/
อบต. บ้านกลาง เมืองบ้านกลาง ลำพูน http://www.bahnklang.com/
อบต. ต้นธงชัย  เมืองลำพูน ลำพูน http://www.thontong.com/
อบต. บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน http://www.bahnklang.com/
อบต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน http://www.abtbanhong.thciy.com/
อบต. ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน http://www.tambon.cjb.net/
อบต. นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน http://www.nakornjadee.com/
อบต. นาทราย ลี้ ลำพูน http://www.nasailocal.org/
อบต. โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีษะเกษ http://www.pocity.com/
อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีษะเกษ www.geocities.com/abt_jarn
อบต. ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีษะเกษ http://www.tadob.com/
อบต. น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีษะเกษ http://www.numcum.net/
อบต. กระแชง กันทรลักษ์ ศรีษะเกษ http://www.krachang.org/
อบต. โนนสูง ขุนหาญ ศรีษะเกษ http://www.tumbonnonsung.com/
อบต. บักดอง ขุนหาญ ศรีษะเกษ www.geocities.com/tumbonbugdong/
อบต. สิ ขุนหาญ ศรีษะเกษ www.geocities.com/tumbonsi/
อบต. พยุห์ พยุห์ ศรีษะเกษ www.geocities.com/taopayu2002
อบต. สะพุง ศรีรัตนะ ศรีษะเกษ www.geocities.com/abtsapung
อบต. นาม่อง กุดบาก สกลนคร http://www.namong.th.gs/
อบต. ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร http://thcity.com/khokeaw
อบต. เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา http://www.koyor.com/
อบต. เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา www.thcity.com/khaoroopchang/
อบต. ระโนด ระโนด สงขลา http://www.misgo.dola.go.th/
อบต. คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา http://www.kuhatai3.thcity.com/
อบต. ป่าขาด สิงหนคร สงขลา http://par-khad.thaigov.net/
อบต. คลองอู่ตะเภา
หาดใหญ่
สงขลา http://thcity.com/khlong-u/
อบต. กำแพง เมืองสตูล สตูล www.sttc.ac.th/~abt
อบต. ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล http://www.tammalang.thainet.com/
อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล http://www.sao-kalong.cjb.net/
อบต. ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล http://www.abtthungnui.org/
อบต. ท่าแพ ท่าแพ สตูล www.thcity.com/thaphae
อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ www.geocities.com/bangprong2002
อบต. บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม http://www.bangkaewlocal.com/
อบต. บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม www.thai.net/bangkhntac
อบต. บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม http://www.abtbig.at.com/
อบต. บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม http://www.bangnookkqak.8m.net/
อบต. สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม www.2.Se-ed.net/suanluang/
อบต. สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร http://www.suanluang.go.th/
อบต. ตะกุด   เมืองสระบุรี สระบุรี www.se-ed.net/takud
อบต. นาโฉง     เมืองสระบุรี สระบุรี www.geocities.com/obt_nachong/
อบต. โคกแย้ หนองแค สระบุรี http://www.kokyae.com/
อบต. ม่วงหมู่   เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี www.thai.net/muangmoo
อบต. ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี http://www.prasook.com/
อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย http://www.pakkhware.com/
อบต. วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย http://thcity.com/wangtongdang/
อบต. บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาส สุโขทัย www.thai.net/banmai2004/
อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย http://www.samphuang.go.th/
อบต. หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย http://www.nongyapong.theity.com/
อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย http://www.nongbua.com/
อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย www.rilp.ac.th/bantuck/
อบต. ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี www.geocities.com/tharahat
อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี http://www.kum-p.com/
อบต. ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี www.thai.to/yanyaow
อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี http://www.pakprak.go.th/
อบต. พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี http://www.pnruphi.thcity.com/
อบต. กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู http://thcity.com/kudjik/
อบต. หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู http://members.thai.net/nongpaisoon
อบต. นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู www.naklang.5u.com
อบต. บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี http://members.thai.net/oobotobd
อบต. แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ www.thai.net/santor
อบต. ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ www.teocity.com/tomtomthaso
อบต. บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ www.thai.net/dnk.web
อบต. หนองไผ่แบน เมืองอุทับธานี อุตรดิตถ์ http://www.nongpaiban.org/
อบต. บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ http://www.ban-dara.com/
อบต. พญาแมน    พิชัย อุตรดิตถ์ http://www.phayaman.go.th/
อบต. ชัยจุมพล   ลับแล อุตรดิตถ์ http://www.chaijumphon.org/
อบต. หนองขาหย่าง  หนองขาหย่าง อุทัยธานี www.thai.net/nongkhayang
อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี www.thai.net/nongchang/
อบต. ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี http://www.cheethuanlocal.org/
อบต. แพงใหญ่ กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี www.thai.net/pangyai04/
อบต. หนองบก กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี http://www.nongbok.org/
อบต. เซเป็ด ตระกาลพืชผล อุบลราชธานี http://www.tambolsepet.com/