ชื่อเทศบาลตำบล อำเภอ จังหวัด Website
เทศบาลตำบล ลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี www.geocities.com/vn2004oil
เทศบาลตำบล หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี www.geocities.com/vn2004oil
เทศบาลตำบล โนนบุรี  สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ www.thai.net/tesaban_nonburi/
เทศบาลตำบล ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร http://www.khanucity.com/
เทศบาลตำบล นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร http://www.nakornchum.tk/
เทศบาลตำบล น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น http://www.kk-ic.net/localgovnamphong
เทศบาลตำบล วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น www.kk-ic.net/wangchai
เทศบาลตำบล บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น www.banphaicity.com
เทศบาลตำบล ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี http://www.tasbanthamai.com/
เทศบาลตำบล นายายอาม ท่าใหม่ จันทบุรี http://www.nayaiam.net/
เทศบาลตำบล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี www.thcity.com/thachang/
เทศบาลตำบล หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา http://202.2882.26/home/hs/index.htm
เทศบาลตำบล เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา http://www.tm.chachoeagsao.go.th/
เทศบาลตำบล บางละมุง บางละมุง ชลบุรี www.thai.net/tsbm
เทศบาลตำบล บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี http://www.banbung.in.th/
เทศบาลตำบล บางพระ ศรีราชา ชลบุรี http://www.bangphachon.go.th/
เทศบาลตำบล แหลมฉบัง สัตหีบ ชลบุรี http://www.lcb.in.th/
เทศบาลตำบล จัตุรัส  จัตุรัส ชัยภูมิ http://www.chatturat.org/
เทศบาลตำบล พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร http://www.phato.go.th/
เทศบาลตำบล จันจว้า แม่จัน เชียงราย http://www.junjawa.thaigov.net/
เทศบาลตำบล แม่สาย แม่สาย เชียงราย http://www.maesai.go.th/
เทศบาลตำบล ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ http://www.changpuak.org/
เทศบาลตำบล สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th/sanmahapon
เทศบาลตำบล สันกำแพง  สันกำแพง เชียงใหม่ www.thai.net/skpmu/
เทศบาลตำบล ยางเนิ้ง  สารภี เชียงใหม่ www.thai.net/yangneang/
เทศบาลตำบล อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ http://www.omkoimuni.org/
เทศบาลตำบล ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง www.geociies.com/tumbontakham/
เทศบาลตำบล ขนอม ชุมพวง นครราชสีมา http://www.khanomcity.go.th/
เทศบาลตำบล ชุมพวง โนนแดง นครราชสีมา www.thai.net/chumphuang.com
เทศบาลตำบล โนนแดง โนนสูง นครราชสีมา http://www.nondaeng.go.th/
เทศบาลตำบล โนนสูง ปากช่อง นครราชสีมา www.tb-nonsung.in.th/
เทศบาลตำบล ปากช่อง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.pakchong.city.go.th/
เทศบาลตำบล จอหอ สูงเนิน นครราชสีมา http://www.johocity.net/
เทศบาลตำบล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช http://www.khanomcity.go.th/
เทศบาลตำบล สูงเนิน ขนอม นครศรีธรรมราช http://www.sungoen.go.th/
เทศบาลตำบล จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช http://www.chandeecity.go.th/
เทศบาลตำบล เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช http://www.chianyaicity.go.th/
เทศบาลตำบล นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช http://www.naboncity.go.th/
เทศบาลตำบล ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.paknakhoncity.go.th/
เทศบาลตำบล ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช http://www.lansakacity.go.th/
เทศบาลตำบล ตากฟ้า  ตากฟ้า นครสวรรค์ http://www.nangfah.com/
เทศบาลตำบล ลาดยาว  ลาดยาว นครสวรรค์ http://www.latyaocity.go.th/
เทศบาลตำบล บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี http://www.bangyai.com/
เทศบาลตำบล ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส http://www.tanyongmat.go.th/
เทศบาลตำบล รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส http://www.tesbanruso.com/
เทศบาลตำบล บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี http://www.bangkadi.go.th/
เทศบาลตำบล ธัญบุรี ธํญบุรี ปทุมธานี http://www.thanyaburi.go.th/
เทศบาลตำบล คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ www.se-ed.net/klongwanmun
เทศบาลตำบล ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี http://www.taluban.go.th/
เทศบาลตำบล เชียงคำ   จุน พะเยา www.thai.net/chingkhamcitygm/
เทศบาลตำบล ดอกคำใต้ เชียงคำ พะเยา http://www.dokkhamtai.com/
เทศบาลตำบล ปง  ดอกคำใต้ พะเยา http://www.pongtown.com/
เทศบาลตำบล ห้วยข้าวก่ำ ปง พะเยา http://www.kaokum.com/
เทศบาลตำบล ดงเจน  เมืองพะเยา พะเยา http://www.dongjen.com/
เทศบาลตำบล แม่ใจ  แม่ใจ พะเยา www.thai.net/maechai_muni/
เทศบาลตำบล ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง http://www.khuankhanuncity.go.th/
เทศบาลตำบล มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง http://www.makoknuacity.go.th/
เทศบาลตำบล ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง http://www.tamodcity.go.th/
เทศบาลตำบล ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง http://www.pakphayoncity.go.th/
เทศบาลตำบล วังทอง วังทอง พิษณุโลก http://www.wangthong.go.th/
เทศบาลตำบล กระทู้ กะทู้ ภูเก็ต http://www.kathumunicipality.org/
เทศบาลตำบล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต www.cherngtalay.org
เทศบาลตำบล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต http://www.cherngtalaymunicipality.org/
เทศบาลตำบล กระรน เมือง ภูเก็ต http://www.karoncity.com/
เทศบาลตำบล กลาง เสลภูมิ ภูเก็ต www.thai.to/tesabanklag
เทศบาลตำบล โกตาบารู เลิงนกทา ยโสธร http://www.kotabaru.com/
เทศบาลตำบล ยูบอเกาะ รามัน ยะลา http://www.koyubokok.go.th/
เทศบาลตำบล สามแยก รามัน ยะลา www.geocities.com/samyak20022002
เทศบาลตำบล ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง www.thaitophit.com/prasae/
เทศบาลตำบล บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง www.thai.net/bangchang2004
เทศบาลตำบล กระจับ บ้านโป่ง ระยอง www.thai.net/krachab
เทศบาลตำบล จอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง www.thai.net/attuuktuk/
เทศบาลตำบล ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง www.thai.net/bpdmu/
เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด เมือง ระยอง www.thai.net/tessabanklang/
เทศบาลตำบล บ้านเพ เมือง ระยอง http://www.banpae.com/
เทศบาลตำบล เนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี www.thai.net/damnoensaduak/
เทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี http://www.sridonpai.org/
เทศบาลตำบล กระจับ บ้านโป่ง ราชบุรี www.thai.net/krachab
เทศบาลตำบล ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี http://www.thape-municipality.thaigov.net/
เทศบาลตำบล เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี www.geocities.com/jedsamein/
เทศบาลตำบล บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี www.geocities.com/
เทศบาลตำบล เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี www.thai.net/tesabankhaongu/
เทศบาลตำบล ห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี http://www.huayshinasil.go.th/
เทศบาลตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี www.thai.net/tessabanwatpleng/
เทศบาลตำบล เกาะคา  เกาะคา ลำปาง http://www.khokhasub.com/
เทศบาลตำบล แจ้ห่ม  แจ้ห่ม ลำปาง http://www.chaehom.com/
เทศบาลตำบล ล้อมแรด  เถิน ลำปาง www.thai.net/tblomlad/
เทศบาลตำบล แม่ปุ  แม่พริก ลำปาง www.geocoties.com/thailocal/
เทศบาลตำบล แม่พริก  แม่พริก ลำปาง http://www.meaphrik.com/
เทศบาลตำบล ว้าเหนือ ว้าเหนือ ลำปาง http://www.wangnuea.org/
เทศบาลตำบล อุโมงค์ ป่าซาง ลำพูน http://www.umongcity.com/
เทศบาลตำบล บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน www.geocities.com/banpean99
เทศบาลตำบล ป่าซาง เมืองลำพูน ลำพูน www.pasang.org
เทศบาลตำบล ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย www.tessabandansai.com
เทศบาลตำบล คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร www.khamtakla.com
เทศบาลตำบล นาทวี นาทวี สงขลา www.natawee.org
เทศบาลตำบล ระโนด ระโนด สงขลา http://www.hanodcity.go.th/
เทศบาลตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา http://www.kpp-mun.com/
เทศบาลตำบล นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา www.geocities.com/nasethong/45/
เทศบาลตำบล สทิงพระ สทิงพระ สงขลา http://www.kpp-mun.com/
เทศบาลตำบล ปริก สะเดา สงขลา http://www.tonprik.com/
เทศบาลตำบล ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา http://www.padangbezar.go.th/
เทศบาลตำบล วังน้ำเย็น สะเดา สงขลา http://www.wangnumyen.com/
เทศบาลตำบล พังลา สิงหนคร สงขลา http://www.pangla-mun.com/
เทศบาลตำบล สิงหนคร หาดใหญ่ สงขลา http://www.singhanakorn.com/
เทศบาลตำบล พะตง เมือง สตูล http://www.patongciy.net/
เทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง ละงู สตูล http://www.satul.go.th-jbl/
เทศบาลตำบล กำแพง อัมพวา สมุทรสงคราม www.geocities.com/kumpangstn
เทศบาลตำบล อัมพวา วังน้ำเย็น สระบุรี http://www.amphawa.com/
เทศบาลตำบล โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี www.phopraya.org
เทศบาลตำบล กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี www.kanchanaditcity.org
เทศบาลตำบล ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี www.tathongmaicity.org
เทศบาลตำบล เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี http://www.kohsamuicity.org/
เทศบาลตำบล ท่าฉาง ไชยา สุราษฎร์ธานี http://www.tachangcity.org.th/
เทศบาลตำบล ท่าชนะ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี www.thachanacity.org
เทศบาลตำบล เขาวง ตาขุน สุราษฎร์ธานี http://www.khaowong.go.th/
เทศบาลตำบล บ้านนา ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี http://www.banna.org/
เทศบาลตำบล บางสวรรค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี www.Freewebs.com/bangsawan/
เทศบาลตำบล ย่านดินแดง บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี http://www.yandindangmunic.org/
เทศบาลตำบล ดอนสัก บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี www.donsakcity.org
เทศบาลตำบล ตลาดไชยา พระแสง สุราษฎร์ธานี www.chaiyacity.org
เทศบาลตำบล เวียงสระ พระแสง สุราษฎร์ธานี http://www.wiangsfamunee.org/
เทศบาลตำบล นาสาร เวียงสระ สุราษฎร์ธานี www.nasancity.org
เทศบาลตำบล สังขะ สังขะ สุรินทร์ www.geocities.com/sangkha2001
เทศบาลตำบล ปากคาด ปากคาด หนองคาย http://www.pakkhat.com/
เทศบาลตำบล ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง http://www.pamok.go.th/
เทศบาลตำบล ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ http://www.tessabanthasak.com/
เทศบาลตำบล ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ www.thai.net/tungyangcity/