วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS

สารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ผลกระทบของยาเสพติดต่อชีวิต

   
รายละเอียด สารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ผลกระทบของยาเสพติด...ต่อชีวิต "เส้นตาย"

โดย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ไฟล์ประกอบ ไม่มี
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:37:19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8361   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล