วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

   
รายละเอียด การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบของครูทุกคน เนื่องจากปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปในโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น ซึ่งครูนอกจากจะมีหน้าที่ในการให้การศึกษาทางด้านวิชาการแล้ว ยังคงต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหายาเสพติดอีกด้วย แต่ที่ผ่านมาครูยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างสมฤทธิ์ผล เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีสาเหตุ ปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งการดำเนินงานแก้ไขจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการติดยาเสพติดอย่างแท้จริง

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือได้ที่นี่

หรือจากเอกสารประกอบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.


ไฟล์ประกอบ
เอกสารประกอบ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 16:31:39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2443   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล