วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS

คู่มือเลิกบุหรี่ (Quit Manual)

   
รายละเอียด คู่มือเลิกบุหรี่ (Quit Manual)
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Thailand National Quitline)

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ "คู่มือเลิกบุหรี่" ฉบับต่างๆ ได้ที่

http://www.thailandquitline.or.th/quit_manual.php

ไฟล์ประกอบ ไม่มี
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:11:42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2488   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล