วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS

ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์"

   
รายละเอียด ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์"

(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กรณี ไอซ์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หรือที่ http://nctc.oncb.go.th

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
ไฟล์ประกอบ ไม่มี
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พุธ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:42:07
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 1880   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล