วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อหารือการดำเนินงาน "โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556" ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว
ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย เสาร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11:22:20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 377
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล