วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และ ดร.พิทยา พานทอง ร่วมเป็นวิทยากรในการสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัย (เชี่ยวชาญ) พร้อมด้วย ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม กลุ่มท้องถิ่นศึกษาและภูมิภาคศึกษา และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัย กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรในการสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่

โดยได้ข้อสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภ.5) ได้รับข้อเสนอ ข้อคิดเห็นการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2557 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว

ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:05:30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 790
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล