วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และแกนนำภาคประชาชนของเครือข่ายพลังสังคมเชียงใหม่
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว
ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 00:01:55
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 787
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล