วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และประกาศเจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
   
รายละเอียดข่าว รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในระดับตำบล สำหรับแกนนำชุมชน และร่วมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เล็งเห็นโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนการร่วมกันดูแลในเขตพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


รูปประกอบข่าวดูได้ที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=1845
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว ไม่มี
ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย เสาร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:05:37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 733
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล