วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายปฎิบัติการ "คืนคนดีสู่สังคม" เพื่อเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ตำบลชมภู และตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัย (เชี่ยวชาญ) กลุ่มศึกษาท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา นางสาวกาญจนา จี้รัตน์ และนางสาวเพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย TC.North (บ้านพระเมตตา) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชมภู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาำตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายปฎิบัติการ "คืนคนดีสู่สังคม" เพื่อเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ตำบลชมภู และตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์รักษ์ต้นน้ำ บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว


ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15:14:51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 688
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล