วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มศึกษาท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา เข้าร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อหารือการดำเนินงาน "โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ" ในวันที่17 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ป้อนข่าว นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าวปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย อังคาร ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:43:39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 517
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล