วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
   
รายละเอียดข่าว คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อหารือการดำเนินงาน "โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ป้อนข่าว นางสาวเพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ
ไฟล์ประกอบข่าว ไม่มี
รูปประกอบข่าว
ปรับปรุงข่าวครั้งสุดท้าย พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 16:46:29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 463
Social Network
   
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล