องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
เมื่อ อังคาร ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 09:58:54 เปิดอ่าน 43449 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนเอาไว้
หากบุตรหลานหรือบุคคล ที่ท่านรู้จัก มีปัญหาติดยาเสพติด สามารถเข้ารับการบำบัด รักษาได้ในสถานพยาบาลต่าง ๆ (โปรดเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา)

ข้อมูลทั้งหมดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุณาเลือกภาคที่ท่านต้องการค้นหาสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เลือกข้อมูล
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการค้นหาสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เลือกข้อมูล
ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน

ข้อมูลโดย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/print.php?type=knowledge&id=31
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com