ข่าวสาร
เมื่อ อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:52:45 เปิดอ่าน 906 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ จากศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสร์สุขภาพ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อหารือการดำเนินงาน "โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ" ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข้อมูลโดย นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/print.php?type=news&id=103
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com