ฐานข้อมูลงานวิจัยสารเสพติด
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15:49:33 เปิดอ่าน 5400 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ข้อมูลโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
บทคัดย่อ

รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

เข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.thanyarak.go.th
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/print.php?type=research&id=63
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com