วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS
 
ชื่องานวิจัย รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ผู้แต่ง / เจ้าของงานวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) 2555
บทคัดย่อ รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

เข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.thanyarak.go.th
เอกสารเพิ่มเติม ไม่มี
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15:49:33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5393   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล