คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และ ดร.พิทยา พานทอง ร่วมเป็นวิทยากรในการสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
เรื่องอื่น :
ตารางเรียนออนไลน์ชั้นประถม 1 - 6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ช่อง DLTV [ 0/2 ]
บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ : หลากพันธุ์ไม้ หลายความสุ [ 0/2 ]
ผนึกกำลังเดินหน้างานคุ้มครองเด็ก รับมือโควิด-19 [ 0/5 ]
5 วิธีง่ายๆ เลี่ยงภาวะ “หมดไฟ” ในการทำงาน [ 0/3 ]
  เขียนเรื่อง : ดูทั้งหมด